Anita Soroko

Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Podyplomowego Studium Muzealniczego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2006–2017 zajmowała się zbiorami malarstwa i miniatur Muzeum Książąt Lubomirskich w ZNiO. Od 2015 do 2016 roku kierowała projektem badawczym poświęconym przedwojennej kolekcji rysunków polskich w Muzeum Lubomirskich we Lwowie. Obecnie kontynuuje te badania i pracuje w Muzeum Pana Tadeusza w Dziale Historii i Interpretacji Pana Tadeusza.