Arkadiusz Żychliński

(ur. 1976) krytyk literacki, eseista, filolog i tłumacz; doktor habilitowany nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się teorią fikcji, komparatystyką literacką, literaturoznawstwem kognitywnym oraz antropologią filologiczną. Autor wielu szkiców i artykułów. Opublikował książki: Unterwegs zu einem Denker (2006), Wielkie nadzieje i dalsze rozważania (2013), za którą został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii Eseistyka, oraz Laboratorium antropofikcji (2014). Przetłumaczył m.in. powieści Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945 Alexandra Klugego (2016) i Koala Lukasa Bärfussa (2017), a także prace z zakresu filozofii i teorii literatury autorstwa pisarzy takich jak Rüdiger Safranski, Peter Sloterdijk czy Carl Schmitt.