Emily Dickinson

 (1830–1886) – amerykańska poetka. Uważana jest za jedną z najwybitniejszych postaci w historii amerykańskiej literatury pięknej. Wychowała się w religijnej i zamożnej rodzinie, dzięki czemu miała szansę odebrać gruntowne wykształcenie. W swej twórczości poruszała tematy egzystencjalne i metafizyczne, które często przeplatała ze spostrzeżeniami na temat życia codziennego, rozważaniami nad psychiką ludzką, a także motywami kwiatowymi. Jej styl uznawany był za nowatorski i kontrowersyjny. Z tego też powodu za życia Dickinson wydano niewielką część jej dorobku, w pełni odkryto go dopiero po śmierci poetki. W Polsce jej wiersze ukazały się w przekładach m.in. Stanisława Barańczaka, Krystyny Lenkowskiej i Ludmiły Marjańskiej.