Hanns Zischler

(ur. 1947) niemiecki aktor, reżyser telewizyjny i teatralny, pisarz i wydawca. Studiował filozofię, etnologię, muzykologię oraz literaturę na uniwersytetach w Monachium i Berlinie. Wystąpił w blisko stu pięćdziesięciu filmach, programach telewizyjnych, sztukach teatralnych. Autor kilkunastu książek, m.in. Literaturmagazin 43. Borges im Kino (1999), Nase für Neuigkeiten: Vermischte Nachrichten von James Joyce (z Sarą Danius, 2008), Lady Earl Grey (2012) i Berlin ist zu groß für Berlin (2013). Jako pisarzowi największą sławę przyniosły mu eseje Kafka idzie do kina (1996). Tłumaczył na język niemiecki m.in. dzieła Jacques’a Derridy, Jeana-Luca Godarda i Hugh Kennera.