Katalog Bilbioteki Narodowej

Wyszukiwanie

Autor
Wyczyść

Sortowanie

Wyniki wyszukiwania

Żółkiewski Stanisław
Początek i progres wojny moskiewskiej
Seria I
Nr 12
Z wstępem i komentarzem Wacława Sobieskiego
1920, 124 s.
– Wydanie 2, przejrzane. 1925, XXVIII, 90 s.
Żmichowska Narcyza
Poganka
Seria I
Nr 121
Opracował Tadeusz Żeleński (Boy)
1930, XXXVIII, 188 s.
– Wydanie 2, przejrzane. 1950, XL, 184 s.
– Wydanie 3. Wstęp i opracowanie Grażyna Borkowska, 2013, CII, 220 s.
Żeromski Stefan
Dzienniki (Wybór)
Seria I
Nr 238
Opracował Jerzy Kądziela
1980, LXXX, 720 s.
Żeromski Stefan
Ludzie bezdomni
Seria I
Nr 254
Opracowała Irena Maciejewska
1987, CXLVII, 408 s.
Żeromski Stefan
Popioły. Tom I i II 
Seria I
Nr 289
[Dwa woluminy] Opracowanie tekstu Jerzy Paszek. Wstęp i bibliografia Irena Maciejewska. Komentarze Aleksander Achmatowicz
1996, CXV, 509 s. (tom I) + 574 s. (tom II)
Żeromski Stefan
Przedwiośnie
Seria I
Nr 242
Opracował Zdzisław Jerzy Adamczyk
1982, CVIII, 339 s.
Żeromski Stefan
Syzyfowe prace
Seria I
Nr 216
Opracował Artur Hutnikiewicz
1973, XCVIII, 258 s.
– Wydanie 2. 1984, XCIV, 255 s.
– Wydanie 3. 1992, XCIV, 257 s.
Żeromski Stefan
Wierna rzeka. Klechda domowa
Seria I
Nr 232
Opracował Zdzisław Jerzy Adamczyk
1978, LXXIV, 182 s.
Żeromski Stefan
Wybór opowiadań
Seria I
Nr 203
[Pod pierzyną, Ananke, Siłaczka, Zapomnienie, „Cokolwiek się zdarzy – niech uderza we mnie”, Do swego Boga, Zmierzch, Oko za oko, Doktor Piotr, Mogiła, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”, O żołnierzu tułaczu, „Tabu”, Echa leśne, Pavoncello]
Opracował Artur Hutnikiewicz
1971, CXXXII, 516 s.
— Wydanie 2, zmienione
[Opowiadania jw., tylko zamiast O żołnierzu tułaczu, jest Cienie]
2003, CXVIII, 410 s.
Żeleński Boy Tadeusz
Słówka
Seria I
Nr 255
Wstęp i wybór tekstów Tomasz Weiss. Przypisy Ewa Miodońska-Brookes
1988, XCVIII, 345 s.
Żeleński Boy Tadeusz
Znaszli ten kraj?... (Cyganeria krakowska) oraz inne wspomnienia o Krakowie
Seria I
Nr 246
Wstęp i wybór tekstów Tomasz Weiss. Przypisy i objaśnienia osób Roman Hennel
1984, LXXIV, 366 s.
Zola Emil
Germinal
Seria II
Nr 189
Przekład Krystyna Dolatowska. Wstęp i opracowanie Jan Nowakowski
1978, LXVIII, 540 s.
Zola Emil
Teresa Raquin
Seria II
Nr 180
Przełożyła Halina Kowzan. Opracował Tadeusz Kowzan
1974, LXXVI, 132 s.
Zimorowic Szymon
Roksolanki
Seria I
Nr 73
Opracował Aleksander Brückner
1924, XVIII, 110 s.
– Wydanie 2, zmienione. Opracowała Ludwika Ślękowa. 1983, XLVIII, 140 s.
Zimorowic Józef Bartłomiej
Sielanki nowe ruskie
Seria I
Nr 287
Opracowała Ludwika Szczerbicka-Ślęk
1999, L, 194 s.
Zegadłowicz Emil
Zmory
Seria I
Nr 309
Opracowal Mirosław Wójcik
2006, CXXVI, 490 s.
Zapolska Gabriela
Moralność pani Dulskiej
Seria I
Nr 187
Opracował Tomasz Weiss
1966, LXXXII, 146 s.
– Wydanie 2, zmienione. 1972, XC, 146 s.
– Wydanie 3. 1978, XCIV, 146 s.
– Wydanie 4. 1986, LXXV, 164 s.
Zapolska Gabriela
Żabusia – Ich czworo
Seria I
Nr 219
Opracował Tomasz Weiss
1974, LXX, 238 s.
Zaleski Bohdan
Wybór poezyj
Seria I
Nr 30
Opracował Józef Tretiak
1921, 256 s.
– Wydanie 2. 1923. 258 s.
– Wydanie 3, zmienione. [Uzupełnione nazwisko autora:] Zaleski Józef Bohdan. Wstęp opracowała Barbara Stelmaszczyk-Świontek. Wybór, komentarz opracowała Cecylia Gajkowska. 1985, XCVI, 392 s.
Zabłocki Franciszek
Fircyk w zalotach
Seria I
Nr 176
Tekst ustaliła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Janina Pawłowiczowa
1961, LXXIV, 126 s.
– Wydanie 2, uzupełnione. Opracowała Janina Pawłowiczowa. 1969, LXXXVIII, 124 s.
– Wydanie 3. 1986, LXXXVIII, 135 s.
Zabłocki Franciszek
Król w kraju rozkoszy
Seria I
Nr 214
Tekst ustaliła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Janina Pawłowiczowa
1973, C, 124 s.
Zabłocki Franciszek
Sarmatyzm. Komedia w pięciu aktach
Seria I
Nr 115
Tekst ustalił, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Ludwik Bernacki
1928, XLVIII, 154 s.
– Wydanie 2, przejrzane. Przygotował do druku, wstęp i objaśnienia uzupełnił Tadeusz Mikulski. 1951, LVIII, 152 s.
– Wydanie 3. 1954, LVIII, 152 s.
Yeats William Butler
Wiersze wybrane
Seria II
Nr 238
[Część wierszy równolegle w jęz. polskim i angielskim]
[18 tłumaczy] Wybór tekstów Wanda Rulewicz, Tomasz Wyżyński. Opracowanie Wanda Rulewicz
1997, XCVIII, 274 s.
Wyspiański Stanisław
Achilleis – Powrót Odysa
Seria I
Nr 248
Opracował Jan Nowakowski
1984, LXXII, 296 s.
Wyspiański Stanisław
Akropolis
Seria I
Nr 250
Opracowała Ewa Miodońska-Brookes
1985, CVI, 238 s
Wyspiański Stanisław
Bolesław Śmiały – Skałka
Seria I
Nr 198
Opracował Jan Nowakowski
1969, XCII, 188 s.
Wyspiański Stanisław
Hamlet
Seria I
Nr 225
Opracowala Maria Prussak
1976, LXXXVIII, 228 s.
– Wyd. 2, zmienione 2007, CI, 251 s.
Wyspiański Stanisław
Legion
Seria I
Nr 267
Opracował Jan Nowakowski
1989, LXXXVIII, 176 s.
Wyspiański Stanisław
Warszawianka – Lelewel – Noc listopadowa
Seria I
Nr 193
[Na okładce tytuł: Dramaty o powstaniu listopadowym]
Opracował Jan Nowakowski
1967, CXXVIII, 384 s.
– Wydanie 2. 1974, CXXVIII, 384 s.
Wyspiański Stanisław
Wesele
Seria I
Nr 218
Opracował Jan Nowakowski
1973, CVIII, 258 s.
– Wydanie 2. 1977, XCIV, 260 s.
– Wydanie 3. 1981, XCVI, 260 s.
– Wydanie 4. 1984, XCVI, 258 s.
– Wydanie 5. 1994, CII, 285 s.
Wyspiański Stanisław
Wyzwolenie
Seria I
Nr 200
Opracowała Aniela Łempicka
1970, CLVIII, 214 s.
Wyka Kazimierz
Wybór pism
Seria I
Nr 333
Wstęp i opracowanie Paweł Mackiewicz
2019, 1000 s.
Wybicki Józef
Listy patriotyczne
Seria I
Nr 155
Opracował Kazimierz Opałek
1955, CXXII, 338 s.
Wybicki Józef
Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich
Seria I
Nr 106
Z autografu wydał i objaśnił Adam M. Skałkowski
1927, XXXIV, 360 s.
Woronicz Jan Paweł
Pisma wybrane
Seria I
Nr 299
Opracowanie Małgorzata Nesteruk, Zofia Rejman
2002, LXXXVI, 254 s.
Wolter
Syn marnotrawny. Komedia w pięciu aktach
Seria II
Nr 63
W przekładzie Stanisława Trembeckiego. Opracował Jerzy Adamski
1951, LXVIII, 100 s.
Wittlin Józef
Sól ziemi
Seria I
Nr 278
Opracowała Ewa Wiegandt
1991, LXXXVIII, 300 s.
Witkiewicz Stanisław Ignacy
Pożegnanie jesieni
Seria I
Nr 323
Wstęp i opracowanie Włodzimierz Bolecki
2014, CCXII, 512 s.
Witkiewicz Stanisław Ignacy
Wybór dramatów
Seria I
Nr 221
[Nowe Wyzwolenie, W małym dworku, Mątwa, Janulka córka Fizdejki, Matka, Szewcy]
Wyboru dokonał i wstępem poprzedził Jan Błoński. Tekst i przypisy opracował Marian Kwaśny
1974, CXXII, 458 s.
– Wydanie 2, poprawione. 1983, CXXXVI, 508 s.
Wierzyński Kazimierz
Wybór poezji
Seria I
Nr 275
Wybór, opracowanie tekstu, wstęp: Krzysztof Dybciak. Komentarze: Katarzyna Dybciak i Krzysztof Dybciak
1991, LXX, 554 s.
Wergiliusz Maro Publiusz
Bukoliki i Georgiki (Wybór)
Seria II
Nr 83
Przełożyła i opracowała Zofia Abramowiczówna
1953, LX, 130 s.
Wergiliusz Maro Publiusz
Eneida
Seria II
Nr 29
W przekładzie ks. Tadeusza Karyłowskiego, T. J. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Tadeusz Sinko
1924, XL, 360 s.
– Wydanie 2, zmienione. 1950, LII, 368 s.
– Wydanie 3, zmienione. Przełożył Tadeusz Karyłowski. Opracował Stanisław Stabryła. 1980, CII, 374 s.
– Wydanie 3, zmienione (nakład II). 1981, CI, 372 s.
Wells Herbert George
Cztery nowele grozy
Seria II
Nr 258
Przełożyli Janusz K. Palczewski [Kwitnienie dziwnej orchidei, Ćma, Sen o Armageddonie], Bronisław Falk, właść. Bronisław Stępowski [Gwiazda]. Wstęp i opracowanie Janusz K. Palczewski
2012, XXXVIII, 98 s.
Wells Herbert George
Historia świata
Seria II
Nr 195
Przekład Jan Parandowski. Wstęp i przypisy Juliusz K. Palczewski
1978, LXXVI, 386 s.
– Wydanie 1 (nakład II). 1980, LXXV, 386 s.
– Wydanie 2. 1983, LXXVI, 388 s.
– Wydanie 3. 1985, LXXV, 387 s.
Wells Herbert George
Wehikuł czasu
Seria II
Nr 216
Przełożył Feliks Wermiński. Przekład zweryfikował i opracował Juliusz K. Palczewski
1985, XLVI, 110 s.
Webster John
Biała Diablica: Księżna d’Amalfi
Seria II
Nr 156
Przełożyli Jerzy Strzetelski, Wanda Melcer. Wstęp i przypisy opracował Jerzy Strzetelski
1968, LXXII, 416 s.
Wat Aleksander
Wybór wierszy
Seria I
Nr 300
Opracował Adam Dziadek
2008, LXXXVIII, 322 s.
Wasilewski Edmund
Poezje
Seria I
Nr 85
Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Emil Haecker
1925, LXXII, 204
Vrchlický Jarosław
Wybór poezji
Seria II
Nr 88
[Tłumaczyli z jęz. czeskiego: Bronisław Grabowski (58 wierszy), Józef Magnuszewski (48), Maria Konopnicka (13), Zenon Miriam-Przesmycki (12), Wacław Gasztowt (1)]
Opracował Józef Magnuszewski
1954, LX, 164 s.
Verlaine Paul
Wybór poezji
Seria II
Nr 200
[Część wierszy równolegle w jęz. polskim i francuskim]
[26 tłumaczy] Opracowała Anna Drzewicka
1980, CXLVIII, 192 s.