Katalog Bilbioteki Narodowej

Wyszukiwanie

Autor
Wyczyść

Sortowanie

Wyniki wyszukiwania

Angielska komedia Restauracji. G. Etherege– W. Wycherley– W. Congreve
Seria II
Nr 133
[George Etherege Możność chęciom niedostała, William Wycherley Żona wiejska, William Congreve Światowe sposoby]
Przełożył i opracował Grzegorz Sinko
1962, LXIV, 560 s.
Cyganeria Warszawska
Seria I
Nr 192
[Utwory głównie z lat 1840–43 (s. 3–241): poezja – Roman Zmorski, Włodzimierz Wolski, Seweryn G. Filleborn, Aleksander Niewiarowski; fragmenty prozy – Józef B. Dziekoński, Seweryn Z. Sierpiński. Sądy, wspomnienia, anegdoty o Cyganerii (s. 254–319)]
Wstęp napisał, wypisy ułożył i opracował Stefan Kawyn
1967, LVI, 324 s.
Najstarsza poezja polsko-łacińska (do połowy XVI wieku)
Seria I
Nr 141
[15 autorów, m.in.: Andrzej Krzycki, Jan Dantyszek, Klemens Janicki, Mikołaj Hussowski, Paweł z Krosna]
[14 tłumaczy] Opracował Marian Plezia
1952, XCVI, 128 s.
Arystofanes
Acharnejczycy
Seria II
Nr 97
W przekładzie Bogusława Butrymowicza. Opracował, wstępem i komentarzem opatrzył Jerzy Łanowski
1955, XXXIV, 114 s.
Wyspiański Stanisław
Achilleis – Powrót Odysa
Seria I
Nr 248
Opracował Jan Nowakowski
1984, LXXII, 296 s.
Erazm z Rotterdamu
Adagia (Wybór)
Seria II
Nr 172
Przełożyła i opracowała Maria Cytowska
1973, LXVIII, 368 s.
Wyspiański Stanisław
Akropolis
Seria I
Nr 250
Opracowała Ewa Miodońska-Brookes
1985, CVI, 238 s
Racine Jean Baptiste
Andromacha – Berenika – Fedra
Seria II
Nr 242
Przełożyli: Magdalena Wroncka [Andromacha], Kazimierz Brończyk [Berenika], Artur Międzyrzecki [Fedra]. Opracowała Barbara Sosień
1997, CIV, 270 s.
Angielscy „Poeci Jezior”. W. Wordsworth – S. T. Coleridge – R. Southey
Seria II
Nr 143
[Część wierszy równolegle w jęz. polskim i angielskim]
Wybrał, przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Stanisław Kryński
1963, LXXX, 428 s.
Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. G. Lillo – E. Moore – S. Foote
Seria II
Nr 95
[George Lillo Kupiec londyński, Edward Moore Gracz, Samuel Foote Nabab indyjski]
Przełożył i opracował Grzegorz Sinko
1955, CXL, 367 s.
Słowacki Juliusz
Anhelli
Seria I
Nr 7
Z wstępem i objaśnieniami Józefa Ujejskiego
1919, 64 s.
– Wydanie 2. 1924, XXX s., 50 s.
– Wydanie 3, przejrzane. 1925, XXX. 50 s.
– Wydanie 4, przejrzane. 1927, XXX, 50 s.
– Wydanie 5. 1930, XXX, 54 s.
– Wydanie 4, przejrzane, New York [ok. 1945], nakładem Rady Polonii Amerykańskiej. XXX, 50 s.
Deledda Grazia
Annalena Bilsini
Seria II
Nr 215
Przełożył [z jęz. włoskiego] Leopold Staff, zweryfikował i uzupełnił Józef Heistein [s. 1–179] – Trzynaście jaj, Nocny krzyk. Przełożył Józef Heistein [s. 181–201]
Opracował Józef Heistein
1985, LXXIV, 202 s.
Antologia bajki polskiej
Seria I
Nr 239
[Teksty bajek 132 autorów z różnych okresów – od Biernata z Lublina i M. Reja po J. Brzechwę, J. Sztaudyngera i L. J. Kerna. Ponadto dział Bajka w świadomości teoretycznej (s. 3–69, 20 autorów)]
Wybrał i opracował Wacław Woźnowski
1982, CXXXIX, 755 s.
– Wydanie 2. 1983, CXL, 772 s.
Antologia liryki aleksandryjskiej
Seria II
Nr 64
[10 autorów.] Przełożył [z jęz. greckiego], wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Wiktor Steffen
1951, LXII, 86 s.
Antologia liryki greckiej
Seria II
Nr 92
[11 tłumaczy w wyd. 1.] Opracował Wiktor Steffen
1955, CLX, 216 s.
– Wydanie 2, z upełnie zmienione. [Nowy tytuł:] Liryka starożytnej Grecji. Przełożyli: Jerzy Danielewicz, Włodzimierz Appel, Janina Brzostowska, Alicja Szastyńska-Siemion. Opracował Jerzy Danielewicz. 1984, CLXXII, 375 s.
[W wyd. 2 materiał poetycki ok. dwukrotnie obszerniejszy niż w wyd. 1; 44 autorów, ponadto wiele utworów bezimiennych]
– Wydanie 3. 1987, CLXXII, 376 s.
Antologia liryki staroprowansalskiej zob. Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej
Seria II
Nr 137
Antologia listu antycznego
Seria II
Nr 117
[Przekłady z jęz. greckiego i łacińskiego, 19 tłumaczy] Opracował Jerzy Schnayder
1959, CXIV, 290 s
Antologia literatury francuskiej
Seria II
Nr 18
Z własnych przekładów ułożył i opracował Tadeusz Żeleński (Boy)
1922, XL, 516 s.
– Wydanie 2. Przygotował Mieczysław Brahmer. 1950, XLIV, 516 s.
Antologia literatury malajskiej
Seria II
Nr 161
Wybrał i przełożył [z oryginału malajskiego], wstępem i objaśnieniami opatrzył Robert Stiller
1971, LXXXVI, 5230 s.
Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
Seria I
Nr 186
[Komedie, fraszki i utwory prozaiczne w większości anonimowych lub występujących pod pseudonimami autorów tzw. literatury plebejskiej. M.in. znane komedie Wyprawa plebańska, Albertus z wojny, Komedia rybałtowska nowa, obszerny dział fraszek Jana z Kijan, pisma Jana Dzwonowskiego, Peregrynacja Maćkowa i Peregrynacja dziadowska Januariusa Sovizraliusa]
Opracował Stanisław Grzeszczuk
1966, CXLII, 646 s.
– Wydanie 2, zmienione. [TYTUŁ:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. 1985, XCVII, 454 s.
Antologia poezji białoruskiej
Seria II
Nr 196
[22 tłumaczy] Wybrał i opracował Jan Huszcza. Wstęp napisał Aleksander Barszczewski
1978, LVIII, 350 s.
Antologia poezji dziecięcej
Seria I
Nr 233
Wybrał i opracował Jerzy Cieślikowski. Komentarz uzupełniły i teksty przejrzały Gabriela Frydrychowicz i Przemysława Matuszewska
1980, LXVIII, 408 s.
– Wydanie 2, rozszerzone. 1982, LXVIII, 416 s.
– Wydanie 2, rozszerzone (dodruk). 1983, LXVIII, 416 s.
– Wydanie 3, poprawione i uzupełnione. 1991, LXV, 439 s.
Antologia poezji słoweńskiej
Seria II
Nr 177
[29 tłumaczy.] Wybrał i opracował Marian Piechal. Wstęp napisał Józef Magnuszewski
1973, XLIV, 336 s.
Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki
Seria I
Nr 230
[Artykuły programowe i manifesty s. 3–74, poezje s. 75–316 (poeci: Jerzy Jankowski, Tytus Czyżewski, Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec, Anatol Stern, Aleksander Wat)]
Wstęp i komentarz opracował Zbigniew Jarosiński. Wybór i przygotowanie tekstów Helena Zaworska
1978, CXXVI, 322 s.
Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918–1939
Seria I
Nr 243
[44 poetów] Opracował Marian Stępień
1983, CIV, 484 s.
Szekspir William
Antoniusz i Kleopatra. Tragedia w pięciu aktach
Seria II
Nr 14
Przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Tarnawski
1921, 214 s.
Sofokles
Antygona
Seria II
Nr 1
Przetłumaczył i opracował Kazimierz Morawski
1920, 84 s.
– Wydanie 2. 1922, 84 s.
– Wydanie 3. 1923, 84 s.
– Wydanie 4. 1924, 84 s.
– Wydanie 5. 1928, 84 s.
– Wydanie 6. 1935, 84 s.
– Wydanie 7. 1939, XXXII, 54 s.
– Wydanie 8, zmienione. Przełożył Kazimierz Morawski. Opracował Stefan Srebrny. 1950, LXXXVIII, 56 s.
– Wydanie 9, zmienione. 1960, CII, 62 s.
– Wydanie 10. 1969, CII, 62 s.
– Wydanie 11. Przełożył Kazimierz Morawski. Opracował Stefan Srebrny. Przejrzał i uzupełnił Jerzy Łanowski. 1984, CXXII, 65 s.
– Wydanie 12. 1995, CXXII, 78 s.
– Wydanie 13, uzupełnione. 1999, CXII, 78 s. [Wydane w 80-lecie Serii]
- Wydanie 14. 2009, CXXII, 74 s. [Wydane w 90-lecie Serii]
Archiwum Ringelbluma. Antologia
Seria I
Nr 334
Opracowali Marta Janczewska i Jacek Leociak. Wstęp Jacek Leociak.
2019, 1080 s.
Calderón de la Barca Pedro
Autos sacramentales: Wielki teatr świata – Magia grzechu – Życie jest snem
Seria II
Nr 227
[Na okładce tytuł: Autos sacramentales. Wybór]
Wybrał, przełożył i opracował Leszek Biały
1997, CX, 218 s.
Niemcowa Bożena
Babunia
Seria II
Nr 65
Przekład [z jęz. czeskiego] Pawła Hulki-Laskowskiego. Wstęp Renaty Mayenowej. Komentarz Jana Trzynadlowskiego
1951, XXXVI, 324 s.
Krasicki Ignacy
Bajki
Seria I
Nr 220
Opracował Zbigniew Goliński
1975, LXXXII, 146 s.
Kryłow Iwan
Bajki
Seria II
Nr 129
Przełożyli Stanisław Kaczkowski, Stanisław Komar, Tadeusz Łopalewski. Wstęp i komentarze opracował Bohdan Galster
1961, CXII, 269 s.
Lafontaine Jan
Bajki
Seria II
Nr 60
Przełożył i objaśnił Stanisław Komar. Wstęp napisała Lidia Łopatyńska
1951, L, 378 s.
– Wydanie 2, przejrzane i poprawione. 1954, L, 390 s.
Bajki Ezopowe
Seria II
Nr 127
Przełożył [z jęz. greckiego] i opracował Marian Golias
1961, XLIV, 140 s.
Niemirycz Krzysztof
Bajki Ezopowe
Seria I
Nr 164
Opracował Stanisław Furmanik
1957, LXXII, 84 s.
Ballada polska
Seria I
Nr 177
Ballady 120 poetów z okresu od końca wieku XVIII do lat międzywojennych XX wieku. Najobszerniej przedstawiona ballada romantyczna (401 stron), następnie z okresu poromantycznego (188 s.), lat międzywojennych (128 s.) i Oświecenia (90 s.)]
Opracował Czesław Zgorzelski przy współudziale Ireneusza Opackiego
1962, LXXXVI, 846 s
Słowacki Juliusz
Balladyna. Tragedia w pięciu aktach
Seria I
Nr 51
Opracował Juliusz Kleiner
1922, 248 s.
– Wydanie 2. 1924, 252 s.
– Wydanie 3, przejrzane. 1930, 250 s.
– Wydanie 4, przejrzane. 1948, 250 s.
– Wydanie 5, zmienione. Opracował Mieczysław Inglot. 1976, LXXXIV, 232 s.
– Wydanie 6. 1984, LXXVIII, 234 s.
Feliński Alojzy
Barbara Radziwiłłówna. Tragedia w pięciu aktach
Seria I
Nr 9
Z wstępem i objaśnieniami Mariana Szyjkowskiego
1920, 104 s.
– Wydanie 2, przejrzane. 1922, XXVI, 94 s.
– Wydanie 3, przejrzane. 1924, XXVI, 94 s.
– Wydanie 4. 1929, XXVI, 94 s.
– Wydanie 5. 1948, XXVI, 96 s.
– Wydanie 6. 1950, 122 s.
– Jerozolima 1944, Szkolna Biblioteczka na Wschodzie pod red. Łukasza Kurdybachy, t. 19. XXIV, 97 s.
– [U.S.A. bez miejsca wydania] 1945, nakładem Rady Polonii Amerykańskiej. XXVI, 94 s.
[Zob. też wspólne wydanie Barbary Radziwiłłówny z innymi dramatami, pt. Polska
tragedia neoklasycystyczna]
Słowacki Juliusz
Beniowski. Poema. Pięć pierwszych pieśni
Seria I
Nr 13
Opracował Juliusz Kleiner
1921, XXXVI, 202 s.
– Wydanie 2, przejrzane. 1923, XL, 174 s.
– Chicago 1946, nakładem Rady Polonii Amerykańskiej. XL, 174 s.
Słowacki Juliusz
Beniowski. Wydanie całkowite w nowym układzie
Seria I
Nr 13
Opracował Juliusz Kleiner
1922, LXVIII, 576 s.
– Wydanie 2, przejrzane. 1923, LXXVI, 510 s.
– Wydanie 3, rozszerzone i zmienione. 1949, LXXVI, 512 s.
– Wydanie 4, zmienione. [Tytuł:] Beniowski. Poema. Opracowała Alina Kowalczykowa. 1996, LXXII, 376 s.
– Jerozolima 1945, Szkolna Biblioteczka na Wschodzie pod red. Łukasza Kurdybachy, t. 82. XXXVI, 336 s.
Sienkiewicz Henryk
Bez dogmatu
Seria I
Nr 301
Opracował Tadeusz Bujnicki
2002, CVIII, 526 s.
– Wydanie 2. przejrzane i uzupełnione, 2015, CXII, 505 s.
Bhagawadgita czyli Pieśń Pana
Seria II
Nr 224
Przekład z sanskrytu i przypisy Joanna Sachse. Wstęp Hanna Wałkówska
1988, LXXXIV, 192 s.
Webster John
Biała Diablica: Księżna d’Amalfi
Seria II
Nr 156
Przełożyli Jerzy Strzetelski, Wanda Melcer. Wstęp i przypisy opracował Jerzy Strzetelski
1968, LXXII, 416 s.
Długosz Jan
Bitwa grunwaldzka (z „Historii Polski”)
Seria I
Nr 31
[Tekst z XI księgi Dziejów Polski Jana Długosza, rok 1410]
Opracował Jan Dąbrowski
1921, 144 s.
– Wydanie 2, rozszerzone. 1925, LIV, 114 s.
Lermontow Michał
Bohater naszych czasów
Seria II
Nr 153
Przełożył Wacław Rogowicz. Wstępem i objaśnieniami opatrzył Wiktor Jakubowski
1966, LXII, 192 s.
Wyspiański Stanisław
Bolesław Śmiały – Skałka
Seria I
Nr 198
Opracował Jan Nowakowski
1969, XCII, 188 s.
Dante Alighieri
Boska Komedia (wybór)
Seria II
Nr 187
Przełożył Edward Porębowicz. Wstęp i komentarze opracował Kalikst Morawski
1977, CXVIII, 450 s.
– Wydanie 2. 1986, CXVIII, 450 s.
Plautus T[itus] M[accius]
Bracia (Menaechmi)
Seria II
Nr 33
Przełożył i opracował Gustaw Przychocki
1924, 152 s.
– Wydanie 2, zmienione. Uzupełnił wstęp i przypisy oraz przygotował do druku Władysław Strzelecki. 1950, XLIV, 116 s.
Dostojewski Fiodor
Bracia Karamazow. Tom I i II 
Seria II
Nr 237
[Dwa woluminy] Przełożył Aleksander Wat. Opracował Józef Smaga1995, CXXIII, 452 s. [tom I] + 594 s. [tom II]
– Wydanie 2, [jeden wolumin] przejrzane i uzupełnione. 2013, CXL, 1122 s.
Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej
Seria II
Nr 137
[25 autorów] Przetłumaczyła i opracowała Zofia Romanowiczowa
1963, XXXII, 128 s.