Katalog Bilbioteki Narodowej

Wyszukiwanie

Autor
Wyczyść

Sortowanie

Wyniki wyszukiwania

Mickiewicz Adam
„Trybuna Ludów”
Seria I
Nr 27
Przekład, wstęp i komentarz Emila Haeckera
1921, 408 s.
– Wydanie 2, poprawione i uzupełnione. 1925, CXII, 300 s.
„Monitor” 1765–1785. Wybór
Seria I
Nr 226
Opracowała i wstępem poprzedziła Elżbieta Aleksandrowska
1976, CXLVI, 634 s.
Plutarch z Cheronei
Żywoty sławnych mężów
Seria II
Nr 3
[Poszczególne wydania znacznie się różnią doborem opisanych przez Plutarcha postaci historycznych]
W zrewidowanym przekładzie F[ilipa] N[ereusza] Golańskiego, z dodatkiem trzech żywotów w przeróbce Ignacego Krasickiego. Z wstępem i uwagami Tadeusza Sinki
1921, XXXII, 384 s.
– Wydanie 2, przejrzane. 1928, XXXII, 384 s.
– Wydanie 3, zmienione. Przełożył Mieczysław Brożek. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Tadeusz Sinko. 1953, LXVI, 650 s.
– Wydanie 4, zmienione. 1956, LXX, 776 s.
– Wydanie 5, zmienione. [z podtytułem:] (z „Żywotów równoległych”). Przełożył i opracował Mieczysław Brożek. 1977, LXX, 642 s.
Śniadecki Jan
Żywot literacki Hugona Kołłątaja z opisaniem stanu Akademii Krakowskiej, w jakim się znajdowała przed rokiem 1780
Seria I
Nr 136
Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Henryk Barycz
1951, LVI, 92 s.
Rej Mikołaj
Żywot człowieka poczciwego
Seria I
Nr 152
Opracował Julian Krzyżanowski
1956, LXXIV, 674 s.
Berent Wacław
Żywe kamienie
Seria I
Nr 280
Opracowała Magdalena Popiel
1992, LXXXII, 366 s.
Kraszewski Józef Ignacy
Zygmuntowskie czasy. Powieść z roku 1572
Seria I
Nr 91
Opracował Adam Bar
1926, XLIV, 388 s.
– Wydanie 2, zmienione. Opracował Wincenty Danek. 1966, XCVIII, 466 s.
Calderón de la Barca Pedro
Życie snem. Książę Niezłomny
Seria II
Nr 249
Przełożyli Edward Boyé [Życie snem] i Juliusz Słowacki [Książę Niezłomny]
Opracowała Beata Baczyńska
2003, CVI, 290 s.
Calderón de la Barca Pedro
Życie snem
Seria II
Nr 102
Przełożył Edward Boyé. Wstępem i komentarzem opatrzyła Maria Strzałkowa
1956, CIV, 176 s.
Wybicki Józef
Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich
Seria I
Nr 106
Z autografu wydał i objaśnił Adam M. Skałkowski
1927, XXXIV, 360 s.
Einhard
Życie Karola Wielkiego
Seria II
Nr 59
Przełożył Jan Parandowski. Wstępem i objaśnieniami opatrzył Aleksander Gieysztor
1950, XXXVIII, 74 s.
Plautus T[itus] M[accius]
Żołnierz Samochwał (Miles gloriosus)
Seria II
Nr 53
Przełożył i opracował Gustaw Przychocki
1929, XLVIII, 136 s.
– Wydanie 2, zmienione. Przygotował do druku Władysław Strzelecki. 1951, LX, 156 s.
– Wydanie 3. 1969, LIV, 166 s.
Żeleński Boy Tadeusz
Znaszli ten kraj?... (Cyganeria krakowska) oraz inne wspomnienia o Krakowie
Seria I
Nr 246
Wstęp i wybór tekstów Tomasz Weiss. Przypisy i objaśnienia osób Roman Hennel
1984, LXXIV, 366 s.
Zegadłowicz Emil
Zmory
Seria I
Nr 309
Opracowal Mirosław Wójcik
2006, CXXVI, 490 s.
Reymont Władysław Stanisław
Ziemia obiecana. Powieść. Tom I–II
Seria I
Nr 286
[Dwa tomy w jednym woluminie] Opracowała Magdalena Popiel
1996, LXXXVI, 738 s.
– Wydanie 2. przejrzane i uzupełnione, 2014, CVI, 793
– dodruk, 2015
Augier Emil i Sandeau Juliusz
Zięć pana Poirier. Komedia w czterech aktach
Seria II
Nr 119
Przełożyła Maria Bechczyc-Rudnicka. Opracował Tadeusz Kowzan
1959, LXXIV, 150 s.
Fredro Aleksander
Zemsta. Komedia w czterech aktach, wierszem
Seria I
Nr 32
Opracował Eugeniusz Kucharski
1921, 144 s.
– Wydanie 2. 1922, 144 s.
– Wydanie 3. 1924, 144 s.
– Wydanie 4. 1925, 144 s.
– Wydanie 5. 1928, 144 s.
– Wydanie 6. 1934, 144 s.
– Wydanie 7. 1948, 144 s.
– Wydanie 8, zmienione. Opracował Mieczysław Inglot. 1967, LXXXIV, 149 s.
– Wydanie 9, zmienione. 1969, LXXXVI, 150 s.
– Wydanie 10. 1971, LXXXIII, 148 s.
– Wydanie 11, rozszerzone. 1986, XC, 150 s.
– Chicago 1945, nakładem Rady Polonii Amerykańskiej. 168 s.
Aztek–Anonim
Zdobycie Meksyku
Seria II
Nr 116
Przetłumaczył [z oryginału azteckiego, zawartego w Codex Florentinus] i opracował Tadeusz Milewski
1959, C, 164 s.
Dostojewski Fiodor
Zbrodnia i kara
Seria II
Nr 220
Przełożył Czesław Jastrzębiec- Kozłowski. Opracował Józef Smaga
1987, CXXVI, 649 s.
– Wydanie 2. 1992, CXXVIII, 649 s.
Schiller Fryderyk
Zbójcy
Seria II
Nr 30
W przekładzie Michała Budzyńskiego. Wstępem i przypisami zaopatrzył Zdzisław Żygulski
1923, 200 s.
– Wydanie 2, zmienione. Przełożył Feliks Konopka. Wstępem i objaśnieniami opatrzyła Olga Dobijanka-Witczakowa. 1964, LXXXVI, 234 s.
– Wydanie 3. Opracowała Olga Dobijanka-Witczakowa. 1986, LXXIV, 230 s.
Goszczyński Seweryn
Zamek kaniowski. Powieść
Seria I
Nr 44
Opracował Józef Tretiak
1921, 164 s.
– Wydanie 2. 1925, 168 s.
– Jerozolima 1944, Szkolna Biblioteczka na Wschodzie pod red. Łukasza Kurdybachy, t. 63. 132 s.
Łoziński Walery
Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach
Seria I
Nr 96
Opracował Adam Bar
1926, XLIV, 442 s.
– Wydanie 2, zmienione. Opracował Julian Krzyżanowski. 1959, LXXX, 512 s.
Żagary. Antologia poezji
Seria I
Nr 335
Opracowali Jarosław Fazan i Krzysztof Zajas. Wstęp Tadeusz Bujnicki.
2019, 1000 s.
Arystofanes
Żaby
Seria II
Nr 94
Przełożył Bogusław Butrymowicz. Opracował Jerzy Łanowski
1955, CX, 150 s.
Zapolska Gabriela
Żabusia – Ich czworo
Seria I
Nr 219
Opracował Tomasz Weiss
1974, LXX, 238 s.
Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770–1777). Wybór
Seria I
Nr 195
Opracował i wstępem poprzedził Julian Platt
1968, CXVIII, 514 s.
Wyspiański Stanisław
Wyzwolenie
Seria I
Nr 200
Opracowała Aniela Łempicka
1970, CLVIII, 214 s.
Rousseau Jan Jakub
Wyznania (Wybór)
Seria II
Nr 192
Przełożył Tadeusz Żeleński (Boy). Opracowała Ewa Rzadkowska
1978, XCIV, 598 s.
Święty Augustyn
Wyznania
Seria II
Nr 45
W przekładzie Krystyny Wisłockiej-Remerowej. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Jerzy Kowalski
1929, XC, 368 s.
Ksenofont
Wyprawa Cyrusa (Anabaza)
Seria II
Nr 31
[Na okładce i na karcie tytułowej nazwisko autora: Xenofont]
Przełożył i przypisami zaopatrzył Artur Rapaport. Z wstępem Stanisława Witkowskiego
1924, XXXII, 212 s.
Starowolski Szymon
Wybór z pism
Seria I
Nr 272
[Wszechstronny wybór utworów (lub ich fragmentów) z pism naukowych, politycznych, moralizatorsko-oratorskich. M.in. biografistyka (Setnik pisarzy polskich, Wojownicy sarmaccy, Żywoty biskupów krakowskich), Polska abo opisanie Królestwa Polskiego, Dyskurs o monecie, Dwór cesarza tureckiego..., Prawy rycerz, Robak sumnienia złego, Prywat Polską kieruje, Reformacyja obyczajów polskich]
Przekład tekstów łacińskich, wybór i opracowanie: Ignacy Lewandowski
1991, CXXVIII, 400 s.
Puszkin Aleksander
Wybór wierszy
Seria II
Nr 201
[25 tłumaczy] Opracował Bohdan Galster
1982, CXXXVIII, 410 s.
Broniewski Władysław
Wybór wierszy
Seria I
Nr 322
Wstęp i opracowanie Tadeusz Bujnicki
2014, CLII, 681 s.
Wat Aleksander
Wybór wierszy
Seria I
Nr 300
Opracował Adam Dziadek
2008, LXXXVIII, 322 s.
Godebski Cyprian
Wybór wierszy
Seria I
Nr 161
Opracował Zbigniew Kubikowski
1956, CXXIV, 156 s
Morsztyn Zbigniew
Wybór wierszy
Seria I
Nr 215
Opracował Janusz Pelc
1975, CVIII, 400 s.
Faleński Felicjan
Wybór utworów
Seria I
Nr 202
[Poezja (s. 3–327), proza (Z daleka i z bliska s. 331–411, Pogadanka o „Fraszkach” Jana Kochanowskiego s. 412–502, listy s. 503–565)]
Opracowała Maria Grzędzielska
1971, CXXVIII, 572 s.
Conrad-Korzeniowski Joseph
Wybór prozy
Seria II
Nr 259
Przełożyły: Aniela Zagórska [Młodość, Jądro ciemności, Lord Jim], Halina Najder [Książę Roman, Tajfun], Krystyna Tarnowska [Pojedynek. Opowieść wojskowa]. Wstęp i opracowanie Zdzisław Najder
2015, CXXIII, 854 s.
Kafka Franz
Wybór prozy
Seria II
Nr 263
Przekład różni tłumacze. Wybór, wstęp i opracowanie Łukasz Musiał.
2018, CCXXIV, 1232 s.
Lagerkvist Pär
Wybór prozy
Seria II
Nr 218
[Gość w rzeczywistości, Karzeł, Sybilla, Śmierć Ahasvera, Pielgrzym na morzu]
Wybór i przekład Zygmunt Łanowski. Wstęp Andrzej Chojecki. Przypisy Zygmunt Łanowski, Andrzej Chojecki
1986, XC, 522 s.
Różewicz Tadeusz
Wybór prozy
Seria I
Nr 338
Wybór, wstęp i opracowanie Wojciech Browarny
2021,CXVI, 816 s.
Sowiński Leonard
Wybór poezyj
Seria I
Nr 45
Opracował Władysław Bryda
1922, 150 s.
Syrokomla Władysław (Ludwik Władysław Kondratowicz)
Wybór poezyj
Seria I
Nr 54
Opracował Franciszek Bielak
1922, 328 s.
– Wydanie 2, zmienione. [Tytuł:] Wybór poezji. 1970, LXXXVIII, 428 s.
Brodziński Kazimierz
Wybór poezyj
Seria I
Nr 34
W opracowaniu Aleksandra Łuckiego
1921, 272 s.
– Wydanie 2, przejrzane. 1925, XLVI, 232 s.
Tetmajer Kazimierz
Wybór poezyj
Seria I
Nr 123
Opracował Jan Lorentowicz
1936, LIV, 226 s.
– Wydanie 2, zmienione. [Nowy tytuł:] Poezje wybrane. Opracował i wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski. 1968, CIV, 277 s.
Ujejski Kornel
Wybór poezyj
Seria I
Nr 37
[Wybór poezji, fragmenty Listów spod Lwowa, wybór przemówień]
Opracował Michał Janik
1921, 268 s.
– Wydanie 2, uzupełnione i rozszerzone. 1924, XXXII, 256 s.
– Wydanie 3, zmienione. [Nowy tytuł:] Wybór poezji i prozy. Opracowała Krystyna Poklewska. 1992, CXII, 188 s.
Zaleski Bohdan
Wybór poezyj
Seria I
Nr 30
Opracował Józef Tretiak
1921, 256 s.
– Wydanie 2. 1923. 258 s.
– Wydanie 3, zmienione. [Uzupełnione nazwisko autora:] Zaleski Józef Bohdan. Wstęp opracowała Barbara Stelmaszczyk-Świontek. Wybór, komentarz opracowała Cecylia Gajkowska. 1985, XCVI, 392 s.
Karpiński Franciszek
Wybór poezyj
Seria I
Nr 89
Opracował Władysław Jankowski
1926, XLVIII, 102 s.
– Wydanie 2, zmienione. [Nowy tytuł:] Poezje wybrane. Opracował Tomasz Chachulski. 1997, XCVIII, 202 s.
Kasprowicz Jan
Wybór poezyj
Seria I
Nr 120
Opracował Stefan Kołaczkowski
1929, XXXVIII, 268 s.
– Wydanie 2, zmienione. [Tytuł:] Wybór poezji. Opracował Jan Józef Lipski. 1973, CXVIII, 458 s.
– Wydanie 3, rozszerzone. 1990, CXVI, 476 s.
Lenartowicz Teofil
Wybór poezyj
Seria I
Nr 5
Z wstępem i objaśnieniami Michała Janika
1920, 136 s.
– Wydanie 2, rozszerzone. 1922, XXVI, 144 s.
– Wydanie 2, zmienione [właśc. 3]. Opracował Jan Nowakowski. 1956, CLXXVIII, 386 s.
– Wydanie 4, uzupełnione i poprawione. 1972, CXXX, 438 s.