PL EN

Doktor Faustus Thomasa Manna w serii Biblioteka Narodowa – premiera

2018-05-29

Długo oczekiwana premiera Doktora Faustusa Thomasa Manna już dzisiaj!

 

Doktor Faustus to jedna z nielicznych książek w historii literatury, którą „interpretowano”, jeszcze zanim ukazało się jej pierwsze wydanie. Gdy tylko rozeszła się wieść, że autor Czarodziejskiej góry pracuje nad kolejnym dziełem, od razu zaczęto określać je jako utwór o losie i przeznaczeniu Niemiec, tożsamości narodu niemieckiego oraz kryzysie kultury. Tej powieści wyczekiwano z utęsknieniem – pisze we Wstępie Orłowski. Zasadnym. Wszak przynieść miała ona odpowiedź na pytanie: „Dlaczego?”. Dlaczego naród niemiecki dał się „uwieść” Hitlerowi i ideologii nazizmu? Dlaczego naród „poetów i myślicieli” stał się na lat dwanaście ojczyzną „sędziów i katów” [określenie Karla Krausa]?

 

I do pewnego stopnia przewidywania te okazały się słuszne. Sam autor pisał o książce: mimo iż los to indywidualny, to gdzieś tam niezmiennie mowa jest o niemieckim losie. Ale przecież nie sposób w jednym, krótkim zdaniu streścić utwór tak złożony jak Doktor Fautus. Interpretacja książki Manna jako powieści-paraboli, powieści politycznej czy powieści epoki (Epochenroman) na długie lata zdominowała jej recepcję, nie oznacza to jednak, że nie istnieją inne sposoby rozumienia Doktora Fautusa, i właśnie na te sposoby zwraca uwagę Orłowski we Wstępie do wydania w serii Biblioteka Narodowa.

 

A już w przyszłym miesiącu nakładem Wydawnictwa Ossolineum ukaże się kolejna „Beenka”: debiutancka powieść Wacława Berenta Fachowiec ze Wstępem i w opracowaniu Iwony E. Rusek.

Wróć