PL EN

Premiera zbioru esejów Jacka Gutorowa Życie w rozproszonym świetle

Tradycyjne życiopisanie pozostaje poza zasięgiem moich zainteresowań. Zajmuje mnie tutaj biografia myśli, wyobraźni i wrażliwości, a formą szczególnie mi bliską jest wypracowana w kulturze anglosaskiej konwencja biografii intelektualnej, skupiającej się na rozwoju, statusie i miejscu świadomości krytycznej – pisze Jacek Gutorow we Wstępie do swojej najnowszej książki, zbioru esejów Życie w rozproszonym świetle. Autor – poeta, tłumacz, krytyk, badacz literatury – przedstawia sylwetki wybitnych twórców i intelektualistów szeroko pojętego przełomu modernistycznego, od Hansa-Georga Gadamera, przez Ludwiga Wittgensteina, aż po Jacques’a Derridę, któremu poświęca dwa eseje napisane niedługo po śmierci wielkiego myśliciela.

 

Bohaterami Życia w rozproszonym świetle są także Hannah Arendt, Martin Heidegger, Edward Said, Franz Kafka i Marcel Proust. Gutorow podejmuje próbę stworzenia biografii intelektualnej każdego z nich, ale jak powiedzieliśmy, nie trzyma się niewolniczo faktów. Woli śledzić, a czasem rekonstruować, rozwijający się w czasie, dynamiczny, niezamknięty program bądź cykl życia umysłowego swoich bohaterów.


Szczególną wartość w budowaniu biografii intelektualnej ma zdaniem Gutorowa słowo. Język pomaga wydobyć to, co nieuświadamiane, zapomniane, stłumione bądź zlekceważone, a co bez wątpienia jest częścią nas samych.


Pozycja Gutorowa otwiera serię Sztuka Czytania. Publikujemy w niej książki o literaturze, filozofii, sztuce czy kulturze masowej, które same mają walor literacki. Już 13 listopada w serii Język poetycki Mirona Białoszewskiego – nowe, rozszerzone wydanie legendarnego doktoratu Stanisława Barańczaka.

Wróć