PL EN

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tom XX

Dział Rękopisów Biblioteki Ossolineum nie ma nic do ukrycia, dlatego regularnie publikuje kolejne tomy swojego Inwentarza, informując, co jeszcze znajduje się w ossolińskich zbiorach. Jeden z nich obwieścił swego czasu obecność w archiwaliach Marka Hłaski zarzuconej wersji Sonaty marymonckiej, dziś znanej pod tytułem Wilk, inny wśród manuskryptów Rafała Wojaczka odnotował niepublikowane wiersze i opowiadania poety. Niektórzy i tak po latach pretendowali do tytułu odkrywcy, choć wymienione rękopisy dawno odkryto i opisano… w Inwentarzu.

 

Każdy tom naszej publikacji to ukłon w stronę badaczy i wydawców, którzy szukają materiału na zajmującą rozprawę naukową lub ciekawą wydawniczą premierę; Wydawnictwo Ossolineum nie jest przecież w stanie wydawać wszystkiego.

 

Co można znaleźć w nowym, XX tomie Inwentarza? Oprócz okazałego archiwum Macieja Loreta, polskiego historyka i dyplomaty, czy równie imponującej dokumentacji rodziny Kelles-Krauzów, w tomie opisano mniejsze kolekcje teatralne, literackie i historyczne. Jedną z nich jest archiwum dokumentujące początek drogi twórczej Jerzego Grotowskiego – współzałożyciela Teatru Laboratorium. Wśród innych znajdują się rękopisy m.in. Zbigniewa Herberta, Adama Ważyka, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego czy Leona Chwistka. Z materiałów historycznych warto wymienić pamiętniki powojennych „repatriantów” z Kresów Wschodnich czy wspomnienia i relacje uczestników strajków na Wybrzeżu w 1980 roku.

 

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy tom Inwentarza. To najlepszy przewodnik po ossolińskich rękopisach, których zgłębianie może być początkiem pięknej przygody – intelektualnej, wydawniczej, a nawet, jak się okazuje, medialnej.

Wróć