PL EN

Z biblioteki klasztornej do Ossolineum, czyli skomplikowane losy książek – premiera Starych druków proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum

Tom Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum autorstwa Marii Pidłypczak-Majerowicz, wybitnej znawczyni dziejów książek i bibliotek, jest już w sprzedaży!

 

Polskie badania proweniencyjne prowadzone po roku 1989 w zbiorach starych druków zgromadzonych w bibliotekach państwowych i klasztornych są prowadzone z różnym natężeniem i przynoszą różne rezultaty. Biblioteki zakonne, które w XIX i XX stuleciu poniosły największe straty, od połowy XX wieku rozpoczęły porządkowanie zachowanych księgozbiorów, prezentując je w katalogach i inwentarzach, co pozwala na prowadzenie wiarygodnych i rzetelnych badań proweniencyjnych.

 

Skala rozproszenia zasobów klasztornych po kasatach, także w wyniku zaniedbań i niefrasobliwości zakonników, była […] duża i jej dowodem są właśnie znaki proweniencyjne na książkach w różnych współczesnych zbiorach bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Wrocławskie zbiory starych druków ossolińskich badane proweniencyjnie ujawniły liczbę książek opatrzonych klasztornymi znakami własności, liczbę klasztorów, z których te książki pochodziły, nazwy i lokalizację zakonów i klasztorów, nazwiska zakonników nabywających i gromadzących księgozbiory, kolejnych właścicieli książek, środowiska, do których w XIX wieku rozpraszane księgozbiory klasztorne trafiały. Blisko tysiąc zapisów ujawnia osoby i grupy społeczne spoza wspólnot zakonnych, ale związane z nimi, m.in. duchowieństwo diecezjalne, rody książęce i magnackie, patrycjat miejski, które w XVI–XVIII wieku książkami obdarowywali także klasztory, skąd weszły one nieco później do zbiorów ossolińskich – pisze autorka.

 

Zbiór druków proweniencji zakonnej XV–XVIII wieku w Bibliotece Ossolineum stanowi fascynujący materiał źródłowy dla historyków książki i bibliotek oraz badaczy dziejów Kościoła w Polsce.

 

A już za kilka dni nakładem naszego Wydawnictwa ukaże się kolejna książka z prezentującej zbiory i obecną działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich serii Osso Wczoraj i Dziś: Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania pod redakcją Małgorzaty Grocholskiej i Katarzyny Kroczak.

 

Serdecznie polecamy!

Wróć