PL EN

Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania – premiera w serii Osso Wczoraj i Dziś

Kolejny tom w serii Osso Wczoraj i Dziś trafia na księgarniane półki! Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania pod redakcją Małgorzaty Grocholskiej i Katarzyny Kroczak prezentują charakterystykę i ocenę stanu przechowywanych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich tzw. dyplomów, wyniki szczegółowych badań nad najciekawszymi obiektami oraz przebieg ich konserwacji.

 

Amerykański konserwator malarstwa John Brealey powiedział kiedyś, że konserwacja jest działalnością, w której człowiek jest zawsze przygnębiony osiągniętym wynikiem. Można zastanawiać się, dlaczego tak surowo ocenił zawód pozwalający zabytkom przedłużyć swoje trwanie i odzyskać dawny blask, wprawiać w podziw zwiedzających muzea, a dla badaczy stanowić przedmiot naukowego namysłu. Cóż tak przygnębiało autora cytowanej myśli? Może świadomość ingerencji w zabytkową materię, naruszenie oryginalnej budowy dzieła i w pewien sposób pozostawienie tam swojego śladu? Po przyjrzeniu się zbiorom Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, liczącym obecnie ponad 2 miliony obiektów, nasuwa się jeszcze inna odpowiedź. Zły stan większości zabytków kwalifikuje je do przeprowadzenia długotrwałych prac konserwatorskich, przywracających wartości użytkowe i estetyczne. Czasem nad niedużą grafiką spędza się wiele tygodni, a zabiegi na zniszczonym, wielostronicowym starym druku mogą trwać rok. Przypuszczalnie stąd wynika frustracja i świadomość, że ilość wykonanej pracy zawsze będzie niewystarczająca w stosunku do potrzeb – pisze we wstępie do książki Katarzyna Kroczak.

 

Rękopisy stanowią bardzo ważną część zbiorów Ossolineum. Wśród ponad 22 tysięcy zabytków zgromadzono 2239 dyplomów wystawionych między XIII a XVIII wiekiem na dworach królów i książąt polskich oraz europejskich, a także w kancelarii watykańskiej. Dokumenty te są nieprzebranym źródłem informacji dla badaczy historii i kultury.

Wróć