PL EN

Żagary. Antologia poezji z serii Biblioteka Narodowa już w sprzedaży!

Żagary. Antologia poezji ze Wstępem Tadeusza Bujnickiego oraz w opracowaniu Jarosława Fazana i Krzysztofa Zajasa, czyli najnowszy tom z serii Biblioteka Narodowa, jest już dostępny!

 

Jak pisze we Wstępie Bujnicki, międzywojenna literatura wileńska tkwiła w mateczniku ubiegłowiecznym. Jej koryfeusze to z reguły pisarze urodzeni w drugiej połowie XIX wieku i ukształtowani w warunkach rozbiorowych. Dla tego pokolenia idea niepodległości oznaczała deklinowanie romantyzmu na wszelkie możliwe sposoby – w takiej sytuacji na scenę literacką Wilna wchodziła „ostatnia wileńska plejada”, czyli grupa Żagary, której trzon stanowili Teodor Bujnicki, Jerzy Zagórski, Czesław Miłosz, Jerzy Putrament, Aleksander Rymkiewicz, Anatol Mikułko, Józef Maśliński, Leon Szreder, Jan Huszcza i Mieczysław Kotlicki. Ów wtórny romantyzm lat 1926–1939 wzbudzał zdecydowany sprzeciw młodych poetów: począwszy od sztubackich i studenckich parodii i „szargania świętości” […], na coraz bardziej zauważalnej drwinie z pogrobowców wieszczów skończywszy.

 

Wszystko to sprawia, że na mapie literackiej międzywojennego Wilna Żagary były zjawiskiem wyjątkowym: członkowie grupy potrafili uwolnić się z więzów lokalnych i prowincjonalnych, zwracając na siebie coraz większą uwagę i wraz z lubelską „szkołą” Józefa Czechowicza oraz redagowaną przez Jalu Kurka „Linią” tworząc zalążki Drugiej Awangardy.

 

Serdecznie polecamy!

Wróć