PL EN

Ossolińskie silesiaki – premiera Katalogu druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Opracowany przez Małgorzatę Minkowską Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jest już w sprzedaży! To druga – po wydanym w 2018 roku Katalogu druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum – publikacja, zawierająca noty, które szczegółowo opisują dawne i obecne zbiory instytucji.

 

Tereny dzisiejszego Dolnego Śląska zawsze były obszarem, gdzie ścierały się wpływy różnych kultur. Miejscowe oficyny – działające głównie we Wrocławiu, Legnicy, Oleśnicy i innych miastach śląskich – wydawały książki w językach niemieckim, polskim czy czeskim, a bliskość kurii biskupiej oraz ośrodków akademicki skłaniała drukarzy do publikowania bardzo różnorodnych dzieł. W zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich znaleźć można zarówno pięknie ilustrowane inkunabuły, jak i wydawane z okazji ślubów i pogrzebów lokalnych osobistości druki ulotne.

 

Zawierającą opisy niemal dwóch tysięcy silesiaków z lat 1475–1800 część katalogową uzupełnia wstęp, w którym zaprezentowano najciekawsze obiekty oraz przedstawiono dzieje drukarstwa na Dolnym Śląsku. W książce zamieszczono także kolorowe ilustracje wybranych cymeliów, indeksy drukarzy, nakładców i księgarzy oraz indeks tematyczny.

 

Serdecznie polecamy!

Wróć