PL EN

Koncepcja Niechciców coraz to wyraźniejsza – zapowiedź Nocy i dni Marii Dąbrowskiej w serii Biblioteka Narodowa

Wiosną 1928 roku Maria Dąbrowska zanotowała w Dziennikach:

 

Koncepcja Niechciców coraz to wyraźniejsza. Chcę przedstawić w cyklu Pośród życia i śmierci rodzinę, która traci wszystkie dobra materialne, a zyskuje pomału duchowe. Później napiszę o Ostrzeńskich, którzy zyskują wszystko z dóbr tej ziemi, a pomału tracą dobra duchowe. Chciałabym, żeby widać było, że i ci i ci są potrzebni, tylko jak Niechcice zanadto są zbłąkani w świecie materialnym, tak Ostrzeńscy zanadto pomyleni w duchowym.

 

Autorka przez wiele lat obmyślała słynną tetralogię publikowaną w okresie 1931–1934 pod tytułem Noce i dnie, żyła i myślała powieścią, wiążąc ją coraz mocniej z jej własnymi wspomnieniami oraz doświadczeniami i zestawiając z „wielką” historią. To właśnie dzięki temu Dąbrowskiej udało się stworzyć przekonujący obraz bohaterów uwikłanych w sieć pozornie chaotycznych zdarzeń. Na kanwie codziennych przeżyć, zarówno tych wzniosłych, jak i przyziemnych, pisarka ukazała proces formowania się nowej inteligencji, wywodzącej się głownie ze zdeklasowanej po 1863 roku szlachty.

 

Noce i dnie uznawane są powszechnie za najwybitniejsze dzieło rodzimej prozy realistycznej XX wieku; obok monumentalnych Dzienników są też niewątpliwie opus magnum w dorobku Dąbrowskiej. Z tym większą przyjemnością zapowiadamy, że w czwartym kwartale bieżącego roku tetralogia ze Wstępem i w opracowaniu Ewy Głębickiej ukaże się w serii Biblioteka Narodowa.

 

Serdecznie polecamy!

Wróć