PL EN

„Wielki mag prozy” – Kompleks polski i Mała Apokalipsa Tadeusza Konwickiego w serii BN

Konwicki był dla mojego pokolenia pisarzy wielkim magiem prozy, takim wcieleniem Guślarza z Dziadów Mickiewicza, jednym z ostatnich pisarzy o tak wielkim autorytecie – notował Paweł Huelle w 2015 roku, po śmierci warszawskiego prozaika, scenarzysty i reżysera. Rzecz jasna trudno jest wyobrazić sobie kulturę polską drugiej połowy XX wieku bez twórczości Konwickiego. A kim autor Sennika współczesnego jest dla czytelniczek i czytelników dzisiaj?

 

Mimo wyraźnych związków z rzeczywistością drugiej połowy lat siedemdziesiątych, zaprezentowane w tomie dzieła to powieści ukazujące nie tylko doświadczenie ówczesnych Polaków, ale też będące krytyką rozdartej tożsamości mieszkańców państw demokracji ludowej. Konwicki przyczyn katastrofy – późnosocjalistycznego dekadentyzmu i rezygnacji – doszukuje się przecież nie na zewnątrz, ale w nas samych.

 

Powieści zebrane w niniejszej książce są wyjątkowe na tle bogatej i różnorodnej twórczości autora. Konwicki w Kompleksie polskim oraz Małej Apokalipsie poszedł o krok dalej w stosunku do swoich dotychczasowych poszukiwań narracyjnych, radykalniej przekroczył granicę fikcji i wprowadził właściwe autentykowi postacie przypominające jego samego (w Kompleksie… w dodatku nazywającą się jak on) i realia warszawskie. W ten sposób jakby wyciągnął świat przedstawiony ponad karty powieści – pisze we Wstępie do wydania z serii Biblioteka Narodowa Przemysław Kaniecki.

 

Tom ukaże się pod koniec bieżącego roku.

Wróć