PL EN

Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wydanie drugie, rozszerzone

W listopadzie nakładem Wydawnictwa Ossolineum ukaże się drugie, rozszerzone wydanie monografii Stanisława Barańczaka Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Monografia była efektem obronionej przez poetę rozprawy doktorskiej poświęconej Białoszewskiemu, w której starał się uchwycić i zdefiniować ideę języka poetyckiego na przykładzie twórczości Mirona Białoszewskiego. W 1974 r. Ossolineum opublikowało książkę w zaledwie tysiącu egzemplarzy, współcześnie niemal niedostępnych. Wznowiona edycja monografii ukaże się w serii Sztuka Czytania i uczci 70. rocznicę urodzin zmarłego przed dwoma laty Stanisława Barańczaka.

 

Barańczak jako literaturoznawca badał nie tylko twórczość Białoszewskiego, jednak to właśnie dorobek autora Obrotów rzeczy był mu szczególnie bliski. Jako jeden z najważniejszych poetów Nowej Fali cenił doświadczenie poezji lingwistycznej i widział w twórczości Białoszewskiego najlepszy przykład odchodzenia od językowej rutyny i literackich przyzwyczajeń. W niniejszej pracy chodzi nam nie tyle nawet o udowadnianie za wszelką cenę, że język Białoszewskiego jest jednak poetycki, ile o próbę interpretacji tego języka, pisał w Języku poetyckim

 

Czytelnik, który sięgnie po wznowienie rozprawy, uzyska poszerzony obraz języka Białoszewskiego – edycję wzbogacono o inne teksty Barańczaka o warszawskim poecie. Podstawową ideę wyboru stanowiło ukazanie Czytelnikowi powrotów do Białoszewskiego, zróżnicowania mironologicznych tekstów Barańczaka, ewolucji jego założeń interpretacyjnych, przyjmowania przezeń nowych dzieł autora Oho i ponawiania namysłu nad tytułami starszymi. Rozszerzone wydanie Języka poetyckiego Mirona Białoszewskiego to wypełnienie wielkiej luki na rynku wydawniczym, ale też znakomity pretekst do ponownego przypomnienia sobie dzieł obu poetów i rozmowy o nich.

Wróć