PL EN

O Sebaldzie na Festiwalu Conrada – zapowiedź seminarium sebaldowskiego

Już w niedzielę, 17 października o godzinie 15.00 w ramach programu towarzyszącego Festiwalu Conrada odbędzie się (online) seminarium poświęcone twórczości W.G. Sebalda! Podczas wydarzenia współpracownik autora Uwe Schütte, tłumaczka Małgorzata Łukasiewicz, badaczka Katarzyna Kończal oraz poetka Małgorzata Lebda opowiedzą o naturze tej prozy, o zaludniających ją postaciach: wyrzutkach, outsiderach, fantastach niezmiennie poszukujących przejawów prawdziwego życia, a także chętnie czytanych przez Sebalda twórcach – Stanisławie Lemie i Friedrichu Hölderlinie. Porozmawiają o nie-ludzkich podmiotach w dziełach niemieckiego autora i w historii świata, także tej niebyłej: przeszłej i przyszłej.

 

Patrz w książkę! Kto zagląda do książki, nie płacze – tymi słowami nauczyciel napomniał szlochającego chłopca w przytoczonej przez W.G. Sebalda opowieści zamieszczonej w przedmowie do oryginalnego wydania Opisu nieszczęścia. Rada ta, podobnie jak cała twórczość autora Pierścieni Saturna, w zaskakujący sposób rezonuje z tematem tegorocznej edycji Festiwalu Conrada. W swoich dziełach niemiecki pisarz nie bał się stawiać pytań o naturę rzeczy i zdarzeń oraz źródła narracji o nich, a dosłownie rozumiane środowisko przyrodnicze częstokroć przedstawiał jako jedyne remedium na napędzane ludzkimi rękoma dzieje zniszczenia.

 

Prelekcje:

Uwe Schütte, Natura i przyszłość. W.G. Sebald czyta Stanisława Lema
Małgorzata Łukasiewicz, Motto i przypis
Katarzyna Kończal, Zoografie Sebalda
Małgorzata Lebda, Czujące ciało. Somaestetyka Sebalda

 

Seminarium poprowadzi Urszula Pieczek.

 

Więcej informacji: link

Wróć