PL EN

Maria Karpowicz, Tymoteusz Karpowicz, Andrzej Falkiewicz, Krystyna Miłobędzka, blisko z daleka. listy 1970–2003 – zapowiedź książki w opracowaniu Jarosława Borowca i z posłowiem Joanny Orskiej

Szanowny i Bardzo Drogi Panie Tymoteuszu; Kochana Pani Marylko; Kochany Panie Andrzeju; Kochana Pani Krystyno – tak najczęściej zwracają się do siebie Maria i Tymoteusz Karpowiczowie oraz Krystyna Miłobędzka i Andrzej Falkiewicz w listach: pisanych odręcznie lub na maszynie, na kartach pocztowych, ozdobnych papeteriach, papierze firmowym czy zwykłych kartkach. Dużo w nich dopisków, skreśleń, rysunków, ale przede wszystkim osobistych przemyśleń, refleksji, sprawozdań z codziennych zdarzeń i problemów oraz lekturowych odkryć.

 

Korespondencja zebrana w tomie blisko z daleka. listy 1970–2003 przybliża prywatną i literacką relację twórców, którzy funkcjonowali w zupełnie różnych rzeczywistościach, ale łączyła ich silna więź oparta na szacunku, tęsknocie oraz umiłowaniu poezji i filozofii. Listy te są wyjątkowym świadectwem przyjaźni i oddania, swoistym pomostem rozpiętym między dwoma kontynentami. Jak pisze w posłowiu Joanna Orska: Trwające ponad trzydzieści lat cierpliwe domaganie się powrotu autora Odwróconego światła do kraju brało się wprost z solidarności twórczej – z poczucia artystycznego powinowactwa pisarzy, które rozumieć można jedynie, odnosząc się do modernistycznych (czy też nowoczesnych) przesłanek ich twórczego światopoglądu. Dziś – w świecie mediów cyfrowych, w najlepszym razie zdominowanym przez kulturalno-polityczną publicystykę – mogą się one wydawać wręcz egzotyczne. Dla przyjaciół przerzucających przez ocean liny z listów, dzięki którym łączyli się w nieokreślonym czasie i przestrzeni tekstu pisanego, poezja czy sztuka były czymś cennym – czymś, o kształt i rację czego należy walczyć.

 

Korespondencja opracowana przez Jarosława Borowca przy współpracy Krystyny Miłobędzkiej ukaże się jeszcze w tym roku, z okazji setnej rocznicy urodzin Tymoteusza Karpowicza.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wróć