PL EN

Wygłosy – zapowiedź nowej serii Wydawnictwa Ossolineum

Dziś, w Światowy Dzień Poezji, zapowiadamy nową serię wydawniczą. A skoro właśnie dziś, to dlatego, że prezentować w niej będziemy przekłady tomów poetyckich współczesnych pisarek i pisarzy w jakiś sposób „źle obecnych” w naszym kraju: niedostatecznie reprezentowanych lub dotąd nietłumaczonych na język polski. W cyklu Wygłosy ukazywać się będą dzieła nierzadko szczególnie ważne dla literatury języków, w których powstały, ale mające potencjał, by poszerzać nasze myślenie o wierszach i wprowadzać do polszczyzny nieoczywiste dykcje poetyckie. Po trosze podchwytując gest Johna Ashbery’ego, po trosze z nim dyskutując, będziemy kreślić mapę „innych tradycji” – a właściwie innych „innych tradycji” – liryki światowej.

 

Zamiast przybliżać autorów poprzez wybory ich poezji – ze swej natury subiektywne, a często wyrastające z przywiązania do funkcjonujących w literaturze języka docelowego wzorców i konwencji – zdecydowaliśmy, że w cyklu ukazywać się będą konkretne tomy. Wszystkie zbiory zachowają tym samym kompozycję oryginału. Nie oznacza to jednak, że boimy się decyzji krytycznych: uważnie wyłaniamy poetki i poetów, których prezentujemy w serii; starannie przyglądamy się też poszczególnym książkom, wybierając je z nierzadko obszernych bibliografii. Jednocześnie staramy się balansować między tym, co reprezentatywne w pisarstwie danego autora, a tym, co szczególnie ważne z dzisiejszego punktu widzenia.

 

Na uwagę zasługuje także projekt serii, przygotowany przez wybitnych znawców i artystów typografii. Okładki i strony tytułowe – czerpiące z niemieckiej oraz z czeskiej tradycji projektowania, a zarazem radykalne i nowatorskie – zaprojektował Marian Misiak. Poezja współczesna, często nieoczywista formalnie, stawia przed typografem (zwłaszcza typografem przygotowującym projekt całej serii) wiele wyzwań: tego zadania podjął się Robert Oleś.

 

Zaskakujący może okazać się fakt, że cykl poetycki rozpoczynamy od tomu eklektycznego gatunkowo. Pierwsza książka w serii – Autobiografia czerwonego. Powieść wierszem, napisana przez kanadyjską poetkę, eseistkę, filolożkę klasyczną i tłumaczkę Anne Carson – ukaże się już w maju w przekładzie Macieja Topolskiego i z posłowiem Julii Fiedorczuk. W swojej twórczości Carson nawiązuje do kultury antycznej (zwłaszcza starożytnej Grecji), jak i do szeroko rozumianej tradycji pisarstwa modernistycznego. Autobiografia czerwonego, dla której inspiracją był mit o czerwonym skrzydlatym potworze Gerionie, zgładzonym przez nieustraszonego, gwałtownego Heraklesa, wywraca na nice tę opowieść. Carson, czerpiąc z zachowanego jedynie we fragmentach poematu Stezychora, snuje fascynującą opowieść o wrażliwym chłopcu, o nieprzystosowaniu i o miłości. To powieść-poemat wyrastająca z praktyki przekładu literackiego, rozszczelniająca ramy gatunkowe, napisana po Homerze i Stezychorze, po Emily Dickinson i Gertrude Stein.

 

Karol Poręba

– redaktor serii Wygłosy

Wróć