PL EN

Piętnaste wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w Bibliotece Narodowej – zapowiedź

Jeszcze w tym roku w serii Biblioteka Narodowa, po niemal stu latach, ukaże się nowe opracowanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Autorką omówienia jest Alina Kowalczykowa, wybitna znawczyni i popularyzatorka romantyzmu.


Pan Tadeusz ukazał się w serii BN po raz pierwszy w 1925 roku. Opracowanie przygotował Stanisław Pigoń. Od tamtej pory opublikowano czternaście wydań tego tomu, przy czym od wydania dziesiątego kolejne edycje uzupełniał Aneks Juliana Maślanki, aktualizujący stan badań oraz bibliografię.

 

Omówienie Aliny Kowalczykowej uwzględnia współczesny kontekst i stan badań, ponadto adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza młodzieży szkolnej. To edycja autorska i nowatorska, która z jednej strony odbrązawia biografię Adama Mickiewicza, a z drugiej sugestywnie prezentuje najważniejsze wątki, idee oraz bohaterów poematu.

 

Oba opracowania będą stale dostępne w naszej ofercie.

Wróć