PL EN

Życie w rozproszonym świetle Gutorowa

Wczesną jesienią oferta Wydawnictwa Ossolineum poszerzy się o zbiór esejów Jacka Gutorowa Życie w rozproszonym świetle. Gutorow to poeta, tłumacz, krytyk literacki, autor wielu książek oraz szkiców i esejów publikowanych na łamach „Odry”, „Literatury na Świecie” czy „Przeglądu Politycznego”. Rozliczne talenty, rozległość zainteresowań i pracowitość stawiają Gutorowa w rzędzie najciekawszych uczestników polskiego życia literackiego ostatnich dwóch dekad. Jego najnowsza książka ukaże się w serii Sztuka Czytania. Pozycje zebrane pod tym szyldem łączą wiedzę o literaturze, sztuce czy kulturze z wyrazistym i niepowtarzalnym stylem.


Bohaterami Życia w rozproszonym świetle są twórcy, a zwłaszcza myśliciele szeroko rozumianego przełomu modernistycznego – m.in. Kafka, Gadamer, Heidegger, Derrida. Można zatem powiedzieć, że Gutorow, autor tomu Na tropie człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji z 2001 roku, wraca po latach do swoich zainteresowań filozoficznych. Jednak tym razem to nie idee są najważniejsze.


Czekające na publikację eseje Gutorowa koncentrują się – jak pisze sam autor we wstępie – wokół „cyklu życia umysłowego” poszczególnych myślicieli i pisarzy, choć biograficzne ciekawostki wysuwają się często na plan pierwszy, dostarczając nieoczekiwanej wiedzy o prominentnych postaciach dwudziestowiecznej filozofii i literatury. Na przykład nie można pozostać obojętnym wobec informacji o służbie Wittgensteina w czasie I wojny światowej na jednej z łodzi, która pływała po… Wiśle. Takich zaskakujących faktów znajdziemy w książce więcej. Sprawiają one, że lektura Życia w rozproszonym świetle staje się arcyciekawą przygodą. Literacką, filozoficzna i biograficzną.

Wróć