PL EN

Ossolińskie konstelacje – polecamy recenzję książki W czwartek o szesnastej… w „Tygodniku Powszechnym”

2017-04-18

Przypominamy recenzję Katarzyny Trzeciak poświęconą tomowi wykładów ossolińskich, zatytułowanemu W czwartek o szesnastej. Autorka artykułu zauważa m.in., że przestrzeń muzealna, choć pozornie oderwana od bieżących wydarzeń, pozwala na wejście przeszłości i teraźniejszości w bezpośrednie relacje, każdorazowo odsłaniając nowe znaczenia historii. Zdaniem Trzeciak, podobną funkcję spełniać mogą opublikowane w recenzowanej książce wykłady.

 

…autorzy tych szkiców wytrącają nas z oczywistości poczucia upływu czasu, dając tym samym wgląd w rzeczy, które pozornie wydawały się zamknięte, skończone, pozbawione znaczenia dla naszej teraźniejszości. Lektura tego zbioru pozwala odsłonić najbardziej inspirujący wymiar etymologii anachronizmu, który znaczy przecież tyle, co „niezgodność w czasie”. […] Anachroniczność okazuje się tu kluczowym elementem teraźniejszości rozumianej jako ekran, na którym wyświetlają się dawne obrazy, przebrzmiałe języki czy zdezaktualizowane sposoby myślenia. Bez tak pomyślanego anachronizmu nie będziemy w stanie zrozumieć tego, co dzieje się tu i teraz.

 

Artykuł ukazał się w marcu, w poświęconemu działalności Wydawnictwa Ossolineum dodatku do „Tygodnika Powszechnego”.

 

Zapraszamy do lektury całości!

Wróć