PL EN

Kolejny tom w serii Biblioteka Narodowa już w lecie!

2017-05-08

Mówiąc wprost, esejem nazywa się w pewnych konkretnych warunkach tekst, który kiedy indziej byłby określany zupełnie inaczej. […] Nie czyniąc zbyt daleko posuniętych analogii między światem współczesnej fizyki a kosmosem tekstów, powinniśmy chyba dopuścić ewentualność, że eseje – podobnie jak atomy – objawiać się mogą jednocześnie w rozmaitych przestrzeniach i na różnych poziomach, ich położenie zaś zależy w dużej mierze od pozycji zajmowanej przez obserwatora – pisze Jan Tomkowski we Wstępie do kolejnego tomu z serii Biblioteka Narodowa, antologii Polski esej literacki.

 

Jak się zdaje, w naszych czasach próba stworzenia definicji eseju jest przedsięwzięciem nie tylko daremnym, ale też jałowym. Mnogość odmian i brak jednego czy nawet kilku wzorców czyni to zajęcie ostatecznie niemożliwym. Dla Tomkowskiego znacznie ciekawsze okazuje się nakreślenie dziejów gatunku oraz jego przemian, wskazanie punktów węzłowych i kierunków ewolucji. Zgodnie z intencją autora opracowania, esej jest tu postrzegany jako dzieło literackie, a nie forma publicystyki.

 

W XX wieku gatunek ten stał się jedną z najważniejszych form literackich. Sięgali po niego niemal wszyscy najwybitniejsi pisarze polscy. W tomie znajdą się teksty m.in. Przesmyckiego, Brzozowskiego i Boya, ale także Miłosza, Gombrowicza, Ważyka czy Szymborskiej. Antologia w opracowaniu Tomkowskiego przedstawia historię polskiej eseistyki od późnego romantyzmu, aż po dzisiaj: począwszy od Norwida, a na Rymkiewiczu skończywszy.

 

Książka ukaże się na przełomie lipca i sierpnia tego roku.

Wróć