PL EN

Premiera Księgi darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich już 22 sierpnia

2017-07-21

Dary dla Zakładu Narodowego uczynione są darami uczynionymi dobru publicznemu, są cząstkami tej ogólnej składki, dla której każdemu szlachetnie myślącemu chęć chwalebna przyłożenia się do powszechnego obecnych i przyszłych pokoleń pożytku, do rozszerzenia światła nauk w narodzie, jest powodem. Wspaniali dawcy takowych ofiar stają się sprawcami ogólnego dobra, zasługują przeto, aby sprawiedliwość i wdzięczność narodowa, umiejąca cenić ich chwalebne chęci, kwoli pamięci i przykładu tak współczesnych, jako i potomnych wieków, imiona ich i dary piśmiennem świadectwem podała – mówił przed laty Franciszek Siarczyński, pierwszy dyrektor Ossolineum we Lwowie.

 

W tym roku przypada jubileusz dwustu lat istnienia Ossolineum. Między innymi dlatego przygotowaliśmy do druku Księgę darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – kolejny tom w serii Osso Wczoraj i Dziś. W publikacji zostaną przedstawione sylwetki osób i instytucji, które na przestrzeni dwóch wieków wspierały Zakład.

 

Wśród donatorów znajdują się osoby z różnych środowisk i warstw społecznych. Początkowo byli to głównie przedstawiciele ziemiaństwa, arystokracji i inteligencji (przede wszystkim lwowskiej), a także ośrodki naukowe, oświatowe czy organy administracyjne. Od 1945 roku dominują reprezentanci nauki, literaci, artyści, politycy, stowarzyszenia, redakcje czasopism oraz instytucje kulturalne i naukowe.

 

Starannie wydana publikacja będzie zawierała liczne ilustracje, które uzupełnią opisy darów, dając wyobrażenie, jak ważnymi dla polskiej kultury zbiorami opiekuje się Ossolineum.

Wróć