PL EN

Księga darczyńców już w sprzedaży!

2017-08-22

W 1967 roku, w trakcie sesji naukowej towarzyszącej obchodom 150-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, historyk Marian Tyrowicz zwracał uwagę na konieczność opublikowania pracy o ofiarodawcach Instytucji, argumentując, że jest moralnym nakazem wdzięczność wobec pomnożycieli skarbu narodowego. Słowa te przypomniał także Adam Kosiński w 1992, w związku z obchodami 175-lecia Ossolineum. Teraz, 25 lat później, podjęliśmy próbę zebrania możliwie pełnych informacji o najważniejszych darach i donatorach na rzecz Zakładu – zarówno Biblioteki Ossolineum, jak i Muzeum Książąt Lubomirskich.

 

Jednak Księga darczyńców to nie tylko historia Ossolineum, lecz także pięknie wydana, bogato ilustrowana publikacja, w której tradycja miesza się z nowoczesnymi rozwiązaniami typograficznymi, a długie i burzliwe dzieje Instytucji układają się w opowieść o społecznych i politycznych przemianach w Polsce. Księgę można wreszcie czytać jako znakomity przewodnik po darach, którymi opiekuje się Zakład.

 

Tom jest wyrazem naszej wdzięczności wobec osób i instytucji wspierających Ossolineum na przestrzeni 200 lat. Niestety w jednej publikacji, nawet bardzo obszernej, nie sposób wymienić wszystkich spośród 4613 odnotowanych do końca 2015 roku donatorów. W Księdze prezentujemy 389 z nich. Szczodrości nie hierarchizujemy. To hojność wszystkich darczyńców sprawia, że Ossolineum jest owocem altruizmu narodowego – czytamy we wstępie.

Wróć