PL EN

Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie Mieczysława Gębarowicza

Kolejnym jesiennym wydarzeniem w działalności Wydawnictwa Ossolineum będzie premiera książki Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej Mieczysława Gębarowicza – wybitnego polskiego historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, członka Polskiej Akademii Umiejętności, a przede wszystkim nieocenionego humanisty, którego życiowe i zawodowe losy były nierozerwalnie związane z Lwowem i tamtejszym Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Monografia ukaże się w serii Osso Wczoraj i Dziś.

 

Mieczysław Gębarowicz – jako badacz i historyk sztuki – napisał liczne książki, m.in. na temat sztuki średniowiecznej i barokowej czy o początkach malarstwa historycznego w Polsce. Z kolei na kartach historii Ossolineum zapisał się nie tylko ze względu na objęte w 1941 roku stanowisko dyrektora instytucji, ale także z powodu troski o zebrany tam polski dorobek kulturalny. To właśnie Gębarowicz zadbał w czasie wojny o ewakuację ze Lwowa m.in. rękopisów Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta czy narodowej „relikwii” – autografu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

 

Tymczasem za osobliwy można uznać fakt, że monografia Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie ujrzy światło dzienne dopiero teraz, przechowywany w Dziale Rękopisów Ossolineum manuskrypt powstał przecież w latach 50. ubiegłego wieku. Autor dokonał w swojej pracy nie tylko gruntownej analizy tytułowego siedemnastowiecznego dzieła wschodniochrześcijańskiej sztuki sakralnej, ale niejako przy okazji nakreślił żywy i barwny portret Lwowa – z jego ówczesną topografią, mieszkańcami i obyczajami.

 

Publikacja staje się jednocześnie doskonałym pretekstem do tego, by dalej zgłębiać naukową spuściznę autora.

 

Wróć