PL EN

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów już w sprzedaży!

2017-11-17

Zebrane w antologii Jubileusze Ossolineum teksty mają bardzo różnorodny charakter. Jedne omawiają ważne i przełomowe wydarzenia z historii Zakładu, inne opisują jego zbiory, a jeszcze inne są osnutymi wokół Ossolineum impresjami lub wspomnieniami.

 

W pierwszej, historycznej, części antologii znalazły się teksty twórców takich jak Kornel Makuszyński, Jan Parandowski czy Stanisław Wasylewski, natomiast w drugiej, zbierającej niepublikowane dotąd wspomnienia napisane z okazji dwusetlecia Zakładu, głos oddajemy współczesnym osobistościom polskiej kultury, nauki i polityki: m.in. Rafałowi Dutkiewiczowi, Janowi Miodkowi, Zdzisławowi Najderowi i Adamowi Zagajewskiemu.

 

Tak swój pierwszy dzień pracy w Dziale Starych Druków Ossolineum wspomina Marek Krajewski: Wykazałem się wielką naiwnością. Otrzymawszy bowiem informację, iż moje obowiązki zajmą mi od pięciu do sześciu godzin dziennie, objawiłem swe najwyższe zdumienie: „Jak to, panie dyrektorze!? […] Co mam robić przez te dwie, trzy godziny, których mi zabraknie do wypełnienia ośmiogodzinnego dnia pracy?”. Dyrektor patrzył na mnie przez chwilę, a potem uśmiechnął się lekko. „Jak dla mnie, to może pan nawet kryminały pisać!” – odpowiedział.

 

Mamy nadzieję, że zebrane w antologii teksty, choć bardzo różne i pisane przez wielu autorów na przestrzeni stu lat, będą ciekawą opowieścią o Zakładzie Narodowym – jego historii, ale przede wszystkim o tym, jak widzą Ossolineum kolejne pokolenia Polaków.

Wróć