PL EN

Premiera O stylu późnym Edwarda W. Saida już 8 grudnia!

2017-11-29

Obecność Edwarda Saida w Polsce miała przez dłuższy czas formę nieco karykaturalną, przypominającą występy aktora charakterystycznego, którego gra sprowadza się do kilku spojrzeń, gestów, oklepanych fraz rzucanych w stronę publiczności. Można przy tym wskazać na dwa gesty, za pomocą których zwykło się u nas oswajać tego myśliciela i intelektualistę. Po pierwsze, zwykle jest on opisywany jako jeden ze współtwórców, może nawet twórca, postkolonializmu. Za moment szczególnie znaczący uznaje się publikację Orientalizmu […]. Po drugie, często określa się Saida mianem rzecznika sprawy palestyńskiej […] – pisał Jacek Gutorow w wydanym przez nas jesienią zeszłego roku tomie esejów Życie w rozproszonym świetle.

 

Już 8 grudnia polscy czytelnicy będą mogli uzupełnić ten obraz o istotne szczegóły. Tego dnia ukaże się u nas ostatnia, nieukończona książka Edwarda W. Saida – O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd, zbiór siedmiu esejów, których tematem są późne dzieła wielkich artystów, m.in. Beethovena, Manna, Kawafisa, Lampedusy, Geneta i Viscontiego. Tom określa się niekiedy jako intelektualny testament Saida.

 

O stylu późnym jest czwartą książką w nowej ossolińskiej serii Sztuka Czytania. Dotychczas w cyklu wydaliśmy Życie w rozproszonym świetle. Eseje Jacka Gutorowa oraz Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wydanie drugie, rozszerzone i Odbiorcę ubezwłasnowolnionego. Teksty o kulturze masowej i popularnej Stanisława Barańczaka.

 

Książka Saida ukazuje się w znakomitym przekładzie Barbary Kopeć-Umiastowskiej.

 

Polecamy!

Wróć