PL EN

Wyróżnienie dla pracy doktorskiej Dominiki Skiby

Narodowe Centrum Kultury od ponad dekady organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Spośród dwudziestu dwóch nadesłanych w tym roku dysertacji szesnaście zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu, na którym poddano je wnikliwej ocenie. Oceniali przedstawiciele Rady Programowej NCK oraz zaproszeni eksperci z różnych środowisk naukowych. W ten sposób wyłoniono laureata nagrody głównej oraz czworo wyróżnionych.

 

Pośród tych drugich znalazła się Dominika Skiba, autorka rozprawy o warszawskiej bohemie romantycznej. O walorach samej pracy – m.in. nowatorskim ujęciu tematu, gruntownie przeprowadzonej analizie zagadnienia i świetnym, eseistycznym stylu – już wcześniej zdążyło się przekonać Wydawnictwo Ossolineum, decydując się na publikację monografii Cyganerii Warszawskiej autorstwa Skiby.

 

Punktem wyjścia książki był wyróżniony doktorat, który zaadaptowano do potrzeb czytelnika spoza akademii. Monografia, nosząca tytuł Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie, ukaże się w listopadzie, inaugurując zarazem serię Na Jeden Temat.

Wróć