PL EN

Premiera Katalogu druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

2018-01-29

Po drugiej wojnie światowej zbiory starych druków lwowskiego Ossolineum zostały rozdzielone między Zakład Narodowy im. Ossolińskich, działający we Wrocławiu, i Lwowską Narodową Naukową Bibliotekę Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum jest pierwszym opracowaniem zbioru w jego kształcie sprzed 1945 roku. Przygotowany został wspólnie przez obie instytucje. Publikacja zawiera opisy ponad trzech tysięcy książek, w tym niemal pięciuset przechowywanych we Lwowie.

 

Opisane druki to dzieła z polskich księgozbiorów historycznych, wydane przeważnie poza granicami kraju w latach 1501–1600. Przy określaniu proweniencji wykorzystane zostały dokumenty źródłowe pochodzące z Archiwum Zakładu Narodowego przechowywanego w Bibliotece im. Wasyla Stefanyka.

 

Materiał katalogowy uzupełniają kolorowe ilustracje wybranych cymeliów. W publikacji zamieszczono również indeks drukarzy, nakładców i księgarzy oraz wykazy ilustracji i superekslibrisów.

 

Całość przedsięwzięcia sfinansowana została przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2014–2018.

Wróć