PL EN

Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc – zapowiedź

2018-03-18

Na początku było zdumienie” – tak zacząłbym pierwszy rozdział swej autobiografii. Cudowność życia i jego przejawów, zagadkowość zdarzeń, owa dziwność, o którą potrącamy niemal na każdym kroku, kazały mi patrzeć na świat w zaraniu dni rozszerzonymi od zdumienia oczyma dziecka, przepoiły uczuciem lęku i podziwu twórczość lat młodzieńczych, wywołując męską zadumę dzisiaj, gdy zbliżam się do czterdziestki… – pisał Stefan Grabiński w 1926 roku. Zdumienie – niezwykłą twórczością i biografią pisarza – towarzyszy też lekturze książki Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat Joanny Majewskiej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Ossolineum już 25 kwietnia!

 

Mikrohistoria Grabińskiego w zadziwiający sposób przeplata się z makrohistorią Lwowa i wielkich przemian w Europie – chylącego się ku upadkowi Cesarstwa Austro-Węgierskiego oraz odradzającej się Rzeczpospolitej. W swojej książce Majewska próbuje odtworzyć świat autora Demona ruchu – ukazuje ludzi, miejsca i wydarzenia, które ukształtowały talent oraz niezwykłą wyobraźnię pisarza, a potwierdzenia dla swoich tez szuka w jego twórczości.

 

Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat Joanny Majewskiej trafi do księgarni już 25 kwietnia i będzie kolejnym tomem w serii Na Jeden Temat, w której dotychczas ukazały się Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie Dominiki Skiby oraz Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989 Agaty Szydłowskiej.

Wróć