PL EN

Wybór komedii Aleksandra Fredry

Biblioteka Narodowa, najsłynniejsza seria Wydawnictwa Ossolineum, wzbogaci się jesienią o Wybór komedii Aleksandra Fredry ze wstępem i w opracowaniu Mariana Ursela – profesora nauk humanistycznych i znawcy literatury epoki romantyzmu, przez ostatnie trzydzieści lat badającego dorobek literacki autora Zemsty. Zaprezentowany w zbiorze układ dzieł odzwierciedla dwa okresy aktywności twórczej komediopisarza, pomiędzy którymi nastąpiło kilkunastoletnie milczenie, spowodowane atakiem ówczesnych krytyków literackich. Zarzucali oni sztukom Fredry nienarodowy charakter.

 

Życie i twórczość polskiego mistrza dowcipu przypadły na burzliwy czas wojen napoleońskich i narodowowyzwoleńczych zrywów. Jednak według słów Stanisława Koźmiana Fredro swoimi komediami „uratował Polskę od ogólnej melancholii”. Może dlatego, że – jak czytamy we Wstępie – miał „rzadki dar postrzegania i dostrzegania śmiesznego w smutnym czy patetycznym, i odwrotnie”. Dzieła Fredry były w istocie podszyte głęboką refleksją na temat rzeczywistości i mechanizmów rządzących światem oraz relacjami międzyludzkimi. Stąd też bohaterowie jego komedii nie są papierowi, lecz ukazują złożoność ludzkiego charakteru.

 

Z publikacji Wydawnictwa wyłania się całe bogactwo komediopisarstwa Fredry, który w odpowiedzi na przemiany obyczajowe początku dziewiętnastego wieku i wyczerpującą się formułę komedii Moliera nieprzerwanie poszukiwał nowych rozwiązań dramaturgicznych. Nic dziwnego, że jego sztuki są wciąż żywe, o czym świadczy ich stała obecność na deskach polskich teatrów.

Wróć