PL EN

Czwarta powieść Berenta w serii Biblioteka Narodowa – premiera

2018-06-19

W dotychczasowej myśli krytycznej pojawiały się rozmaite sugestie na temat powodów, dla których Wacław Berent napisał Fachowca. Raz twierdzono, że jest to powieść autobiograficzna, oparta na bogatym materiale osobistych przeżyć autora, kiedy indziej w postaci głównego bohatera dopatrywano się podobieństwa do osób z kręgu pisarza. Byli też tacy, którzy upierali się, że książka stanowi manifest polityczny Polskiej Partii Socjalistycznej, a jej protagonista, Zaliwski, jest rewolucjonistą.

 

Niestety, nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające którąkolwiek z tych hipotez. Autor nie czytał recenzji swoich tekstów, nie komentował ich, z nikim na ich temat nie rozmawiał. Czytelnikom zostawił w spuściźnie jedynie własne dzieła. A zatem odpowiedzi na pytanie o genezę Fachowca trzeba szukać gdzie indziej. Gdzie? Pewnie w tak zwanych realiach społeczno-politycznych świata Berenta, w obowiązującym wówczas modelu kultury i systemie wartości. A także w czytanej i tworzonej wtedy literaturze.

 

Fachowiec nie jest książką wyłącznie o upadku ideałów, jak czasem się sądzi. Kreując postać głównego bohatera – uwiedzionego postępowymi doktrynami, dobrze zapowiadającego się literata, który postanawia podjąć pracę w fabryce, by wytwarzać użyteczne wszystkim przedmioty – Berent pokazuje, jak ważne jest poznanie i zrozumienie siebie.

 

Edycja powieści w serii Biblioteka Narodowa ukazuje się ze Wstępem i w opracowaniu Iwony E. Rusek. Tekst książki został porównany z rękopisem.

Wróć