PL EN

Autobiografia czerwonego Anne Carson w przekładzie Macieja Topolskiego – premiera!

Pierwszy tom serii poetyckiej Wygłosy, Autobiografia czerwonego Anne Carson w przekładzie Macieja Topolskiego i z posłowiem Julii Fiedorczuk, jest już dostępny!

 

Początki są ważne – mówił Platon w Fajdrosie, a za nim, w eseju Słodko-gorzki eros, Carson. Swoją autobiografię, kiedy już przyjęła formę pisaną, pięcioletni bohater powieści-poematu kanadyjskiej autorki rozpoczął od takich słów:

 

Wszystko co wiemy o Gerionie

Gerion był potworem wszystko ci się go tyczyło było czerwone. Gerion mieszkał

na atlantyckiej wyspie zwanej Czerwonym Miejscem. Matka Geriona

była rzeką płynącą do morza Rzeką Czerwonej Radości Ojciec Geriona

był złotem. Jedni mówią, że Gerion miał sześć rąk i sześć nóg inni mówią że skrzydła.

Gerion był czerwony i tak samo jego osobliwe bydło było czerwone. Herakles przybył

Pewnego dnia zabił Geriona zabrał bydło.

 

Ten punkt wyjścia – zapośredniczony w micie o dziesiątej pracy Heraklesa oraz w zachowanych fragmentach Gerioneidy Stezychora – Carson przekształca, reinterpretując i odświeżając klasyczną historię. Antyczne opowieści aktualizowane były już w czasach starożytnych. Na przykład świątynia Apollina w Delfach zamawiała nowe ich wersje w celach propagandowych: reinterpretacja postaci Klitajmestry spowolnić miała emancypację kobiet i osłabić instytucję rodziny; opowieść o Lajosie i Edypie przed Sofoklesem była przestrogą przed gwałtem, podczas gdy Król Edyp opowiada przede wszystkim o nieuchronności losu i ślepym fatum (o karze niezawinionej). A czego dokonała Carson? Napisała niezwykłą, jednocześnie czułą i erudycyjną, powieść wierszem o zwyczajnej, po ludzku zwyczajnej, źle wybranej miłości.

Wróć