PL EN

Jubileusze Ossolineum – zapowiedź!

2017-11-10

Trwającą dwieście lat historię Zakładu Narodowego im. Ossolińskich da się opowiedzieć na wiele sposobów. Można to zrobić za pomocą świadectw i obrazów, jak w Skarbcu, poprzez ukazanie sylwetek ofiarodawców i najważniejszych darów, jak w Księdze darczyńców, lub oddając głos osobom decydującym o Ossolineum w różnych latach, a także wybitnym postaciom polskiej nauki, kultury i polityki.

 

Redaktorki antologii Jubileusze Ossolineum, Marta Pękalska i Alicja Mitka, zdecydowały się na przyjęcie trzeciego sposobu narracji. Wśród tekstów, które powstawały z okazji kolejnych znaczących rocznic Zakładu, znalazły się utwory o różnorodnym charakterze. Jedne omawiają ważne i przełomowe wydarzenia z historii Instytucji, inne opisują jej zbiory, a jeszcze inne są osnutymi wokół Ossolineum impresjami lub wspomnieniami.

 

Antologia składa się z dwóch części. W pierwszej, historycznej, znalazły się teksty twórców takich jak Kornel Makuszyński, Jan Parandowski czy Stanisław Wasylewski, natomiast w drugiej, zbierającej niepublikowane dotąd teksty napisane z okazji dwusetlecia Zakładu, o swoich spotkaniach z Ossolineum opowiadają m.in. Rafał Dutkiewicz, Marek Krajewski, Jan Miodek, Zdzisław Najder i Adam Zagajewski.

 

Ostatni z wyżej wymienionych autorów pisze: Gdy poprosili Państwo o kilka słów na marginesie dwu­setlecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, uświa­domiłem sobie, w jak ogromnym stopniu instytucja ta stała się częścią polskiej tożsamości kulturalnej. Dys­kretnie, nie tak głośno jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy reprezentacja piłkarska, nie tak naocznie jak Wawel czy Sukiennice, czy jeziora mazurskie, nie tak powszechnie jak muzyka Chopina czy obrazy pol­skiej szkoły filmowej, jak wiersze Miłosza i Szymbor­skiej, a jednak w sposób stały, niezawodny.

 

Antologia Jubileusze Ossolineum ukaże się w serii Osso Wczoraj i Dziś już 17 listopada.

Wróć