PL EN
200 lat Ossolineum. Rozprawy i materiały

200 lat Ossolineum. Rozprawy i materiały

Autorki i autorzy tekstów zamieszczonych w książce omawiają działalność Ossolineum i prezentują zgromadzone w nim zbiory biblioteczne oraz muzealne.
Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej

Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej

Botaniczne pasje Elizy Orzeszkowej są silnie obecne w jej twórczości literackiej. Pisarka spędzała długie godziny na zbieraniu roślin, starannym ich suszeniu, a następnie układaniu w zielniki lub kompozycje kwiatowe.

Album rysunkowe z podróży na Wschód

Album rysunkowe z podróży na Wschód

Album rysunkowe z podróży na Wschód należy bez wątpienia do najcenniejszych pamiątek po Juliuszu Słowackim, a jednak edycja przygotowana przez Wydawnictwo Ossolineum stanowi pierwszą osobną publikację tego ważkiego dzieła.

apokalipsa ludzi pracy

apokalipsa ludzi pracy

Powieść apokalipsa ludzi pracy to książka cierpka, pełna katastroficznych wizji oraz głęboko zakorzeniona w poczuciu ciasnoty i małości, schyłku i wyczerpania, samotności i niemocy.

Archiwum Ringelbluma. Antologia

Archiwum Ringelbluma. Antologia

Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, zwane Archiwum Ringelbluma, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw Zagłady Żydów.

Artes. Nowocześni plastycy lwowscy

Artes. Nowocześni plastycy lwowscy

Oto opowieść o dojrzewaniu awangardy artystycznej w przedwojennym Lwowie – od pierwszego natarcia, jakim były wystawy formistów, aż do zaangażowanych społecznie działań w konwencji faktorealizmu.
Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952–1975

Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952–1975

Mimo politycznych celów, jakie stawiało sobie RWE, Jan Nowak doskonale rozumiał, że program musi być dla słuchaczy w Polsce oknem na świat zachodniej kultury, także masowej.

Austerlitz

Austerlitz

Szkatułkowa opowieść o wyobcowaniu i walce z niepamięcią.
Autobiografia czerwonego

Autobiografia czerwonego

Zdumiewająco obrazowa i zarazem erudycyjna książka o zwyczajnej, po ludzku zwyczajnej, źle wybranej miłości.
Berg

Berg

Pewien człowiek o nazwisku Berg, które zmienił na Greb, przyjechał do nadmorskiego miasteczka, żeby zabić ojca…
Bez dogmatu

Bez dogmatu

Obok Rodziny Połanieckich (1894) czy Wirów (1910), Bez dogmatu należy do tych powieści Henryka Sienkiewicza, których akcja dzieje się w czasach współczesnych pisarzowi.

Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii

Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii

W 2019 roku mija sto lat od powstania Biblioteki Narodowej. W Księdze Czytelnicy znajdą m.in. historię serii, wypowiedzi okolicznościowe osobistości polskiej kultury oraz kompletny katalog BN.

blisko z daleka. listy 1970–2003

blisko z daleka. listy 1970–2003

Korespondencja Marii i Tymoteusza Karpowiczów z Andrzejem Falkiewiczem i Krystyną Miłobędzką odsłania warsztat pisarski jednych z najciekawszych twórców polskich XX wieku.

Blizny. Eseje

Blizny. Eseje

Rany ducha goją się, nie pozostawiając po sobie blizn – pisał Hegel. W swojej najnowszej książce Grzegorz Jankowicz podejmuje polemikę z tą tezą.

Bracia Karamazow

Bracia Karamazow

Ostatnia powieść Fiodora Dostojewskiego to jedno z najwybitniejszych dzieł literatury światowej, od ponad stu lat wzbudzające zainteresowanie kolejnych pokoleń czytelników.

Campo Santo

Campo Santo

Zbiór tekstów będący świadectwem narodzin i dojrzewania Sebalda jako pisarza oddającego się refleksji nad funkcjonowaniem mechanizmów pamięci, rozmytą ontologią świata i upadkiem cywilizacji.
Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire. Pertinax–Severus Alexander

Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire. Pertinax–Severus Alexander

Ossoliński zbiór monet rzymskich liczy ponad pięć tysięcy egzemplarzy.

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Przewodnik

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Przewodnik

Przewodnik po jednej z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii w Europie.

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Drugie, uaktualnione wydanie monografii Powązek – jednego z największych i najpiękniejszych cmentarzy w Polsce, uznanego w 2014 roku za pomnik historii.

Co robi łączniczka

Co robi łączniczka

Co robi łączniczka, kiedy chłopcy zaprzeczają? Utwór Darka Foksa i Zbigniewa Libery to książka krytyczna w pełnym tego słowa znaczeniu.
Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie

Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie

Gardzili mieszczańskim życiem, przesiadywali niczym kloszardzi na nadwiślańskim brzegu, latem wędrowali przez mazurskie pola.

Cztery dramaty

Cztery dramaty

Aktor, Za kulisami – Tyrtej, Pierścień Wielkiej-Damy, Kleopatra i Cezar to sztuki pełnospektaklowe, napisane przez dojrzałego poetę i myśliciela i uznawane za jego najdonioślejsze dokonania w tej dziedzinie.

Cztery nowele grozy

Cztery nowele grozy

Twórczość Herberta George’a Wellsa uchodzi za bezprecedensową w historii literatury fantastyczno-naukowej. Pomimo że autora Wehikułu czasu i Wojny światów nazywano „drugim Poem” czy „drugim Stevensonem”, nie sposób porównywać jego pisarstwa z działalnością literacką innych autorów.

Czuję. Zawrót głowy

Czuję. Zawrót głowy

Bezimienny, nękany nerwowymi dolegliwościami narrator przemierza Europę śladami Stendhala, Casanovy, Kafki i swojej własnej przeszłości.
Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat

Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat

Sto trzydzieści lat temu w miasteczku pod Lwowem urodził się pisarz, którego przeznaczeniem była egzystencja w cieniu i na pograniczach: w cieniu grozy i śmierci, na pograniczu jawy i snu.

Doktor Faustus

Doktor Faustus

Doktor Faustus już w chwili powstania [...] stał się jednym z ważniejszych punktów w powojennej dyskusji na temat niemieckiej tożsamości. Dyskusja ta trwa do dzisiaj, do dzisiaj też książka Tomasza Manna odgrywa w niej istotną rolę.

Dramat staroindyjski

Dramat staroindyjski

Kiedy niebianie odmówili zajęcia się sztuką teatru, Brahma przekazał stosowną wiedzę Bharatamuniemu, a ten przysposobił do roli aktorów swoich stu synów.

Fachowiec

Fachowiec

Kazimierz Zaliwski snuje opowieść, w której stara się zrozumieć, co wpłynęło na jego obecną sytuację oraz poczucie klęski. Wraca pamięcią do nieodległej przeszłości, kiedy jako absolwent gimnazjum i dobrze zapowiadający się literat postanowił zostać robotnikiem w fabryce.

Granica

Granica

Czas jest demiurgiem tej powieści, począwszy od wstępnej inwersji, poprzez ciągłą grę teraźniejszości i przeszłości, ingerującej raz po raz dawnymi tajemnicami w bieżące wypadki.

Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści

Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści

Trzy pomieszczone w tej książce opowieści – Historia zapisana na drzwiach, Dziecko oraz Chłopak – składają się na wyjątkowe studium dzieciństwa, choroby i wyobcowania.

Horsztyński

Horsztyński

Horsztyński Juliusza Słowackiego jest dramatem wyjątkowym z wielu powodów. To fascynujące i porażające zarazem dzieło nie zostało ukończone, a sam autor nigdy nie zabiegał o jego publikację. Spekuluje się, że w utworze tym poeta zawarł więcej tajemnic o samym sobie, niż był skłonny wyjawić.
Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych LNNBU im. W. Stefanyka. Cz.2

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych LNNBU im. W. Stefanyka. Cz.2

Ta część Informatora opisuje zbiór należący niegdyś do Aleksandra Czołowskiego, polskiego historyka i archiwisty, m.in. dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tom XX. Rękopisy 18631-18996

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tom XX. Rękopisy 18631-18996

Archiwa Macieja Loreta, rodziny Kelles-Krauzów i Karola Małcużyńskiego, fragment prywatnego archiwum Jerzego Grotowskiego oraz drobiazgi literackie i historyczne: nieduży zbiór rękopisów Zbigniewa Herberta i kilka brulionów Adama Ważyka.

Jan Nowak-Jeziorański, Maria Winowska, Korespondencja 1955–1989

Jan Nowak-Jeziorański, Maria Winowska, Korespondencja 1955–1989

Publikowane po raz pierwszy listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Marii Winowskiej są częścią znajdującego się w ZNiO archiwum słynnego Kuriera z Warszawy.

Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana

Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana

Bogato ilustrowana opowieść o życiu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Książka ułożona z fragmentów wspomnień, anegdot i relacji blisko stu osób, które znały Jeziorańskiego osobiście w różnych okresach jego życia i działalności.

Jan Nowak-Jeziorański: Misja Polska

Jan Nowak-Jeziorański: Misja Polska

Jan Nowak-Jeziorański całe swoje życie podporządkował jednej misji: walce o wolną, suwerenną i bezpieczną Polskę. Walczył w podziemiu, był szefem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, angażował się w przyjęcie naszego kraju do NATO, a gdy się to udało, przekonywał rodaków do głosowania za wejściem do Unii Europejskiej.

Jedynie jako krytyk

Jedynie jako krytyk

Eseje Erica Griffithsa to popis błyskotliwości i zarazem lekcja drobiazgowej, wręcz pedantycznej lektury.
Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wydanie drugie, rozszerzone

Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wydanie drugie, rozszerzone

Książka autorstwa Stanisława Barańczaka Język poetycki Mirona Białoszewskiego ukazała się nakładem Ossolineum w roku 1974. Niniejsza edycja rozszerzona została o pozostałe teksty Barańczaka o Białoszewskim.

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów

Z okazji kolejnych znaczących jubileuszy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich powstało wiele ważnych tekstów – nie tylko omawiających historię i zbiory Instytucji, ale często też świetnych literacko impresji i wspomnień.

Kafka idzie do kina

Kafka idzie do kina

Franz Kafka kinomanem? W rzeczy samej. Autor Procesu był namiętnym bywalcem praskich kin – to od opisu sceny filmowej zaczynają się jego Dzienniki.
Kaftan bezpieczeństwa

Kaftan bezpieczeństwa

W tym cyklu, składającym się z dwudziestu dwóch utworów, Parra w pełni wykorzystuje krytyczny oraz anarchistyczny potencjał „antypoezji”, rozwijanej przez niego od lat pięćdziesiątych.
Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Jedna z pierwszych publikacji w Polsce odnotowujących druki cyrylickie, a zarazem jedyna, w której zaprezentowano druki tłoczone dwiema czcionkami – cerkiewnosłowiańską i grażdanką.
Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog obejmuje opisy blisko dwóch tysięcy publikacji z lat 1475–1782, które znajdują się w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

Katalog jest pierwszym opracowaniem ossolińskiej kolekcji druków XVI wieku w jej historycznym kształcie sprzed 1945 roku. Publikacja zawiera opisy ponad trzech tysięcy książek, w tym niemal pięciuset przechowywanych we Lwowie.

Koala

Koala

Lukas Bärfuss zastanawia się nad powszechnym obecnie modelem społeczeństwa sukcesu. Rozprawia się z kapitalizmem, który kategorię użyteczności przeniósł na ludzkie życie. Pyta o godność człowieka oraz wartość ludzkiego istnienia samego w sobie.

Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Część II: Grafika

Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Część II: Grafika

Katalog grafiki ze zbiorów Jana Nowaka-Jeziorańskiego podarowanych Ossolineum.

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Studia

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Studia

Dwa bogato ilustrowane tomy prezentują rezultaty najnowszych badań specjalistów z Białorusi, Litwy, Polski, Szwecji i Ukrainy nad przeszłością prywatnych księgozbiorów, ich funkcją i stanem obecnym.

Kompleks polski, Mała Apokalipsa

Kompleks polski, Mała Apokalipsa

Polska Konwickiego to kraina zachwianych proporcji, zawieszona w czasie, rozciągająca się u stóp Pałacu Kultury – symbolu radzieckiej obecności w nadwiślańskiej prowincji.

Konrad Wallenrod (e-book)

Konrad Wallenrod (e-book)

Konrad Wallenrod dowodzi nie tylko doskonałego warsztatu poetyckiego Mickiewicza, ale także niezwykłej swobody, z jaką autor przenosił na rodzimy grunt najważniejsze dokonania romantyzmu europejskiego.

Korespondencja z lat 1952–1975

Korespondencja z lat 1952–1975

Z perspektywy czasu listy pisane i otrzymywane przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego wydają się najcenniejszym źródłem do dziejów Rozgłośni Polskiej RWE.

Korespondencja z lat 1952–1975

Korespondencja z lat 1952–1975

Trzeci tom Dokumentów i materiałów... zbiera całą zachowaną korespondencję Nowaka z Raczyńskim i stanowi niezwykłe świadectwo życia polskiej emigracji.

Książka dawna i jej właściciele

Książka dawna i jej właściciele

Publikacja zawiera materiały z konferencji Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy, zorganizowanej w 2016 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Nie byłoby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich bez daru samego założyciela – Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Nie zapominajmy jednak, że po nim byli następni, i to m.in. dzięki ich ofiarności możemy dziś świętować tak okazały jubileusz.

Kurier z Warszawy

Kurier z Warszawy

Komiks Kurier z Warszawy to opowieść o polskim Jamesie Bondzie – wojennym emisariuszu państwa podziemnego, który był łącznikiem między okupowaną Warszawą a rządem RP na uchodźstwie.

Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego

Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego

Tom prezentujący sylwetkę i działalność naukową Romana Aftanazego – wieloletniego pracownika Ossolineum i autora monumentalnej monografii dziejów polskich dworów i pałaców szlacheckich na dawnych Kresach Wschodnich, której poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia.

Lalka (e-book)

Lalka (e-book)

W swoim nowatorstwie Lalka stała się – pisze we Wstępie Józef Bachórz – forpocztą nowej fazy dziejów gatunku: fazy modernistycznej.

Lucinella

Lucinella

Tytułowa bohaterka miota się pomiędzy nudną codziennością a własnym wyobrażeniem o sobie jako pisarce, między pragnieniem a niemożnością tworzenia.

Mała księga, Wariacje pocztowe

Mała księga, Wariacje pocztowe

Utwory Mała księga i Wariacje pocztowe stanowią szczytowe osiągnięcia artystyczne Kazimierza Brandysa.
Mgławica Pessoa. Literatura portugalska od romantyzmu do współczesności

Mgławica Pessoa. Literatura portugalska od romantyzmu do współczesności

Na przykładzie literatury książka ukazuje Portugalię, jakiej nie znamy. Portugalię Pessoi i Saramago, Camõesa i Breyner…

Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955

Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955

Jak wygląda miasto wyłaniające się z ruin? Jak żyją jego mieszkańcy? Co słyszą w domach, zakładach pracy, na ulicach? Co jedzą, jak się ubierają, jak spędzają czas wolny?

Mój wiek

Mój wiek

Mój wiek należy do wielkich dzieł minionego stulecia.
Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020

Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020

W drugim zbiorze ossolińskich wykładów z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji” zostały zgromadzone prelekcje prezentujące bogactwo zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i ich burzliwą historię.
Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia

Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia

Katalog wystawy przygotowanej z okazji jubileuszu 200-lecia Ossolineum we współpracy z Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa

Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem historii Muzeum Lubomirskich z okresu jego istnienia we Lwowie.

Na wysokiej połoninie (wybór opowieści)

Na wysokiej połoninie (wybór opowieści)

Na wysokiej połonine jest fascynującym stopem wielu form i stylów literackich, swoistym palimpsestem, w którym regionalna historia splata się nie tylko z lokalnymi mitami, ale i z palącymi problemami naszej współczesności.
Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej

Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej

Dokładna analizę historyczna, ikonograficzna i stylistyczna jednego z najlepszych dzieł sztuki ruskiej.

Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945

Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945

8 kwietnia 1945 roku kilka dywizjonów alianckich bombowców miało zniszczyć ważne strategicznie cele w Niemczech. W trakcie lotu piloci dostali informację, że atak jest niemożliwy z powodu gęstej mgły.

Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie

Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie

Książka zwraca uwagę na nieprzemijającą wartość Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jaką tworzą jego zbiory biblioteczne i muzealne; wartość, którą należy doceniać nie tylko w okresie dramatycznych zwrotów historii, ale i w czasie względnej stabilizacji.

Nie-Boska komedia (e-book)

Nie-Boska komedia (e-book)

Najwybitniejsze dzieło Zygmunta Krasińskiego i arcydzieło polskiego romantyzmu.

Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945

Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945

Zbiór audycji emitowanych przez radio BBC od października 1940 do maja 1945 roku, w których Thomas Mann próbuje odwieść Niemców od fascynacji Hitlerem.

Noce i dnie

Noce i dnie

Słynna tetralogia, powszechnie uznawana za najwybitniejsze dzieło rodzimej prozy realistycznej XX wieku.
O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd

O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd

Edward W. Said, jeden z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku, prowadził w latach dziewięćdziesiątych seminarium poświęcone ostatnim dziełom wielkich muzyków i pisarzy – dziełom pod wieloma względami zaskakującym.

Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989

Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989

Autorka spogląda na współczesne polskie konflikty i dylematy tożsamościowe przez pryzmat skromnych i niezauważanych bohaterów życia codziennego – drukowanych liter.

Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej

Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej

Barańczak czytał kryminały, oglądał telewizję, słuchał piosenek, interesował się sportem. Odbiorca ubezwłasnowolniony pokazuje, jak istotna dla poznańsko-harwardzkiego autora była kultura masowa i jej krytyczna interpretacja.

Odprawa posłów greckich  (e-book)

Odprawa posłów greckich (e-book)

Kiedy Kochanowski pisał Odprawę posłów greckich, w Polsce wystawiano głównie moralizatorskie dramaty kościelno-ludowe o charakterze misteryjnym, dialogi religijno-polemiczne i dramaty mieszczańskie.

Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze

Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze

Sebald korzysta na równi z kompetencji filologa i z licencji eseisty. Jako badacz, jako krytyk i jako pisarz jest bowiem przede wszystkim namiętnym czytelnikiem. Porusza się po mapie literatury własnym szlakiem.

Opowiadania. Wybór esejów i listów (e-book)

Opowiadania. Wybór esejów i listów (e-book)

Silnie zmetaforyzowany język, poetyckość opisów oraz mitologizacja świata to bodaj najczęściej przywoływane kategorie charakteryzujące pisarstwo Brunona Schulza.

Ostępy nocy

Ostępy nocy

Ostępy nocy to pełna niedopowiedzeń intryga miłosna, w której uczestniczy grono ekscentrycznych postaci.

Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej

Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej

Trudno znaleźć dziś w świecie zachodnim krytyka literackiego, którego każda kolejna książka okazywałaby się pozycją tak opiniotwórczą, jak teksty Marjorie Perloff.

Pamiętnik znaleziony w wannie i inne utwory

Pamiętnik znaleziony w wannie i inne utwory

Edycja w serii Biblioteka Narodowa ukazuje twórczość Lema z mniej oczywistej strony. Zawiera powieści Kongres futurologiczny i Pamiętnik znaleziony w wannie, a także utwory o charakterze apokryficznym.
Pamiętniki (e-book)

Pamiętniki (e-book)

Najwybitniejsze dzieło sztuki pamiętnikarskiej polskiego baroku. W opowiadaniu o wojennych przeżyciach, pojedynkach retorycznych oraz w błyskotliwym komentowaniu spraw codziennych i kwestii politycznych Pasek jest niezrównany.

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Poetycka wizja Litwy lat 1811 i 1812, spisana przez Adama Mickiewicza dwie dekady później, na emigracji w Paryżu. Opus magnum poety i jego ostatni duży utwór.

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Nie ma w tym poemacie zbędnej frazy, nieznaczącego bohatera, nieistotnej sceny, niewymownego gestu.
Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka

Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka

Opowieść o podróży, w której najważniejszym bohaterem jest czas.
Pochwyceni

Pochwyceni

Narrację Pochwyconych organizuje stan zawieszenia: między wojennym poruszeniem i miłosnym splątaniem, poczuciem kurczącego się czasu i jego nadmiaru, pamięcią i niepamięcią.
Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we Wrocławiu – dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury

Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we Wrocławiu – dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury

Historia sławnej wrocławskiej kamienicy.

Podwojone życie

Podwojone życie

Forrest Gander zaprzęga literaturę do działań, które poezja zwykła odkładać na później. Podsłuchuje świat – naturę oraz ludzi – i oddaje mu głos.
Poezje wybrane (e-book)

Poezje wybrane (e-book)

Niezwykła wyobraźnia językowa i wizje światów nieistniejących, rządzących się sobie tylko właściwą logiką, sprawiły, że dykcja poetycka Bolesława Leśmiana uchodzi za jedną z najoryginalniejszych w XX wieku.

Poganka

Poganka

Powieść romantyczną Narcyzy Żmichowskiej można czytać na różne sposoby. Nie pomylimy się, twierdząc, że tematem Poganki jest dojrzewanie emocjonalne głównego bohatera.

Polski esej literacki. Antologia

Polski esej literacki. Antologia

Uprawiany co najmniej od czasów Montaigne'a, esej stał się w XX wieku jednym z najważniejszych gatunków literackich, równie istotnym jak wiersz liryczny, poemat czy powieść.

Pożegnanie jesieni

Pożegnanie jesieni

Pożegnanie jesieni to rzecz brawurowa i niepozbawiona literackiej urody, jednak stanowiąca dla czytelnika pewne wyzwanie.

Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej

Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej

Tłumaczona na kilkadziesiąt języków, wielokrotnie filmowana oraz adaptowana na potrzeby sceny teatralnej i telewizji, powieść Haška weszła na stałe do kanonu literatury XX wieku.

Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Reguły i realia odradzającego się kapitalizmu silnie wpływają na bohaterów filmów fabularnych ostatnich dekad.

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975

Pierwszy tom Dokumentów i materiałów do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty fenomenu RWE.

Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie

Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie

Dwujęzyczna, wyjątkowa publikacja, w której poza licznymi ilustracjami znalazł się opis początków kolekcji oraz jej powojennych losów.
Sen srebrny Salomei

Sen srebrny Salomei

Mogłoby się wydawać, że tekst nasycony estetyką makabry i groteski nie zyska uznania czytelniczek i czytelników, jednak Sen srebrny Salomei do dziś pozostaje jednym z najlepiej znanych utworów Słowackiego.

Skarbiec. 200 lat Ossolineum

Skarbiec. 200 lat Ossolineum

Dwa stulecia istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przedstawione w formie montażu świadectw.

Średniowieczna proza łacińska w Polsce

Średniowieczna proza łacińska w Polsce

W wyborze znalazło się łącznie dwadzieścia jeden utworów: listy, kroniki, żywoty świętych, modlitwy, przemowy, traktaty.
Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum

Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum

Zbiór druków proweniencji zakonnej XV–XVIII wieku w Bibliotece Ossolineum stanowi fascynujący materiał źródłowy dla historyków książki i bibliotek.

Sygnatury Sebalda. Zwierzęta – Widma – Ruiny

Sygnatury Sebalda. Zwierzęta – Widma – Ruiny

Droga do „Sebaldlandu” wiedzie po obrzeżach – można się tam dostać tylko poprzez zakwestionowanie tradycyjnych granic i binarnych podziałów.
Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze

Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze

Pisane w przystępnym, wolnym od naukowego żargonu stylu, skupione na konkretnych przykładach i niestroniące od osobistego zaangażowania szkice Jarniewicza to lektura dla wszystkich zainteresowanych przekładem, literaturą i językiem.

Treny (e-book)

Treny (e-book)

W 1919 roku Treny Jana Kochanowskiego w opracowaniu Tadeusz Sinki ukazały się jako pierwszy tom nowej, obiecującej serii wydawniczej. Dziś, opracowane przez Janusza Pelca, wznawiamy je w cyklu Wzorcowe tomy BN na stulecie serii.

Trzy opowieści

Trzy opowieści

Trzy opowieści są pierwszą prezentacją twórczości Airy w naszym kraju, ale jej ton może się wydać polskim czytelnikom znajomy. Jako miłośnik tradycji awangardowej w literaturze i jako Argentyńczyk, autor nie mógł przeoczyć dzieł Witolda Gombrowicza.

W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014–2016

W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014–2016

Podróże Józefa Maksymiliana Ossolińskiego przez kraje niemieckie w 1792 roku, rękopisy Stanisława Ignacego Witkiewicza, portrety artystów w grafice polskiej XX i XXI wieku – to tylko niektóre tematy tej książki.

Wiersze

Wiersze

Przygotowana przez Jacka Brzozowskiego i Zbigniewa Przychodniaka edycja zawiera wszystkie drobne utwory poetyckie Juliusza Słowackiego.

Wiersze i wykłady

Wiersze i wykłady

Tom w serii Biblioteka Narodowa to najobszerniejszy dotąd wybór wierszy Lorki. Po raz pierwszy w Polsce w jednej publikacji znalazły się tu tłumaczenia próz poetyckich, przekład całej książki Poeta w Nowym Jorku czy wykładu o duende.

Wojna powietrzna i literatura

Wojna powietrzna i literatura

Książka, w której W.G. Sebald jawi się jako nieprzejednany polemista – bezkompromisowy w sądach, kategoryczny w tonie.
Wojna w eterze. Mówi Radio Wolna Europa

Wojna w eterze. Mówi Radio Wolna Europa

Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei.

Wybór dramatów (e-book)

Wybór dramatów (e-book)

Nie ulega wątpliwości, że dramaty autora Szewców należą do najambitniejszych i najszerzej zakrojonych projektów twórczych międzywojnia.

Wybór komedii

Wybór komedii

W biografii artystycznej Aleksandra Fredry można wyodrębnić dwa okresy, oddzielone prawie piętnastoletnim milczeniem spowodowanym nieprzychylnym nastawieniem krytyki literackiej.

Wybór pism

Wybór pism

Wybór pism Mikołaja Reja w opracowaniu Anny Kochan ukazuje się w serii Biblioteka Narodowa po raz drugi. Książka zawiera najważniejsze dokonania literackie twórcy z Nagłowic.

Wybór pism

Wybór pism

Obszerny i reprezentatywny wybór pism Kazimierza Wyki to znakomita okazja, by na nowo rozważyć spuściznę wielkiego literaturoznawcy.

Wybór poezji

Wybór poezji

Obejmująca kilka epok rozwoju dwudziestowiecznej polskiej liryki, zamknięta kodą niezwykłych późnych wierszy, poezja Jarosława Iwaszkiewicza była zjawiskiem wyjątkowo bogatym. Wraz z innymi uprawianymi przez pisarza gatunkami literackimi tworzy ona wielką autobiograficzną narrację.
Wybór poezji

Wybór poezji

Po dwudziestu latach od Nagrody Nobla popularność dzieła Wisławy Szymborskiej wcale nie słabnie.

Wybór poezji

Wybór poezji

Biografię Tadeusza Różewicza można opowiedzieć na dwa sposoby: albo w trybie bezosobowej, encyklopedycznej informacji, albo przyjmując założenie, że mamy do czynienia z kreacją, która stanowi pewien wymiar twórczości artystycznej.

Wybór poezji

Wybór poezji

Poezja Dickinson wyrosła z niespotykanej mieszanki pionierskiej twardości charakteru, językowej błyskotliwości oraz intensywnie introspektywnej purytańskiej duchowości.
Wybór poezji

Wybór poezji

Dwadzieścia lat po śmierci Zbigniewa Herberta jego poezja jest ciągle szeroko komentowana przez badaczy literatury, wciąż inspiruje twórców.

Wybór poezji

Wybór poezji

Morsztyn utrwalił drukiem jedynie swe wczesne dzieła, bliżej nieznane Źwierciadło statecznego i szalonego młodzieńca oraz Światową Rozkosz. Pozostałą twórczość powierzył łasce obiegu rękopiśmiennego.

Wybór prozy

Wybór prozy

Wybór prozy Kafki w serii Biblioteka Narodowa zawiera niemal wszystkie najważniejsze powieści i opowiadania pisarza.

Wybór prozy

Wybór prozy

Prezentowany wybór to nie tylko znakomita literatura, to także autentyczna, przejmująca i wielowątkowa „biografia” polskiej kultury XX i początku XXI wieku.
Wybór prozy

Wybór prozy

Na książkę składają się najważniejsze dokonania prozatorskie Josepha Conrada-Korzeniowskiego: powieści Lord Jim i Tajfun oraz opowiadania Jądro ciemności, Młodość, Pojedynek i Książę Roman.

Wyjechali

Wyjechali

Książka nie tylko o uchodźczym losie, lecz także o życiu w cieniu traum oraz doświadczeń XX wieku – w cieniu wojen i zrujnowanych miast, Zagłady i emigracji.
Z Nocy i Mowy. Wybór opowieści

Z Nocy i Mowy. Wybór opowieści

„Z Nocy i Mowy. Taki jest mój rodowód” – deklarował Marian Pankowski w swojej pierwszej powieści. Jego twórczość wyrasta z kreacyjnego żywiołu języka, który pozwala się przyjrzeć ciemnym sferom doświadczenia i oddać cielesny wymiar świata.
Z Polski Ludowej do Wolnej Europy

Z Polski Ludowej do Wolnej Europy

Książka ta jest nie tylko autobiografią Marka Walickiego, ale też świadectwem czasów, gdy świat rozdzielała żelazna kurtyna.
Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania

Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania

W tomie zaprezentowano charakterystykę i ocenę stanu zbiorów, wyniki szczegółowych badań nad najciekawszymi obiektami oraz przebieg ich konserwacji.

Żagary. Antologia poezji

Żagary. Antologia poezji

Na mapie literatury międzywojennej Polski grupa poetycka Żagary, skupiona wokół pisma o tej samej nazwie, stanowi zjawisko szczególne.
Zapiski z domu wariatów

Zapiski z domu wariatów

Po nieudanej próbie samobójczej Christine Lavant zgłosiła się do kliniki psychiatrycznej w Klagenfurcie, gdzie spędziła sześć tygodni – był rok 1935, przyszła autorka miała dwadzieścia lat.

Zejście do wraku

Zejście do wraku

Zejście do wraku jest poetycką ekspedycją do wnętrza konstruktów społecznych, butwiejących głęboko pod powierzchnią historii i polityki, ekonomii i kultury.
Ziemia obiecana

Ziemia obiecana

Znakomita powieść o narodzinach kapitalizmu na ziemiach polskich. Reymont sfabularyzował w niej obserwacje, jakie poczynił w 1896 roku w Łodzi, wówczas prężnie rozwijającym się mieście przemysłowym.

Zwrot przez współczesną. Pryzmaty

Zwrot przez współczesną. Pryzmaty

Żychliński sięga zarówno po twórczość pisarzy doskonale w Polsce znanych, jak i nieco mniej rozpoznawalnych autorów „drugorzędnych powieści pierwszej klasy”. Komentuje dzieła klasyków, ale przygląda im się z nieoczywistych punktów widzenia.

Życie splecione z Historią

Życie splecione z Historią

Autobiografia jednej z ważniejszych postaci polskiej transformacji ustrojowej.

Ta książka zaczyna się od historii, a właściwie od prehistorii pewnego rodu, który dotarł na ziemie polskie w X wieku. 

Życie w rozproszonym świetle. Eseje

Życie w rozproszonym świetle. Eseje

Esej jest próbą myślenia w sytuacji, gdy wyczerpały się wszystkie wielkie narracje, a nam pozostało błogosławieństwo lokalnej wizji i prowizorycznej prawdy – pisze Jacek Gutorow w przedmowie do swej najnowszej książki.

[Dziennik z lat 1847–1849]

[Dziennik z lat 1847–1849]

[Dziennik z lat 1847–1849] Juliusza Słowackiego jest szczególnym rodzajem diariusza intymnego: eksponującym nie „intymność” autora, ale ponadindywidualne spojrzenie na rzeczywistość.

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” tom 30

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” tom 30

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowo-bibliotecznym. Pismo ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum.
„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” zeszyt 26/27

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” zeszyt 26/27

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne. Pismo pod tym tytułem ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum.

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 24/25

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 24/25

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne. Pismo pod tym tytułem ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum.

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 28

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 28

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne. Pismo pod tym tytułem ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum.

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 29

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 29

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne. Pismo pod tym tytułem ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum.

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 31

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 31

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne.
„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 32

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 32

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne.
„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 33

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 33

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne.
„Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny

„Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny

Pół wieku po książkach Kazimierza Wyki („Pan Tadeusz”. Studia o poemacie oraz „Pan Tadeusz”. Studia o tekście) polscy czytelnicy otrzymują nową, znakomitą monografię Mickiewiczowskiego eposu.

zobacz więcej