PL EN

Wybór poezji

Życie Emily Dickinson przypadło na szczególny okres w historii Stanów Zjednoczonych; okres naznaczony sporem między Północą a Południem, który w 1861 roku doprowadził do wojny. Konflikt ustanowił na amerykańskiej scenie literackiej wyraźną cezurę pomiędzy koncepcją świata i człowieka zbudowaną na wierze w niezmienne prawa boskie i prawa natury a popartą dokonaniami dziewiętnastowiecznej nauki i filozofii wizją rzeczywistości jako ciągłej zmiany.

Poezja Dickinson wyrosła z niespotykanej mieszanki pionierskiej twardości charakteru, językowej błyskotliwości oraz intensywnie introspektywnej purytańskiej duchowości. Trudno jednak nie zauważyć, że całą twórczość poetki przenika poczucie straty – krótki moment spełnienia ulokowany jest zawsze w przeszłości, a nadzieja na rekompensatę w przyszłym życiu pozostaje bardziej potrzebą serca niż przedmiotem wiary.

Podobnie jak pisarstwo Walta Whitmana dzieło Dickinson stanowi źródło poezji północnoamerykańskiej. To jedno z największych dokonań literatury światowej ma również bogatą i fascynującą historię w polszczyźnie. Czytając „polską” Dickinson, można dostrzec wielość języków, jakimi posługiwała się nasza liryka ostatniego półwiecza, prześledzić ewolucję poetyckiego smaku i estetycznych upodobań, a także doświadczyć specyfiki przekładu literackiego.

Chwilowy brak
Przekład
różni tłumacze
Język oryginału
angielski
Wybór, wstęp i opracowanie
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2021
Seria
Biblioteka Narodowa, II 265
ISBN
978-83-66267-40-4
Opracowanie graficzne
Robert Oleś / d2d.pl
Oprawa
twarda
Liczba stron
736
Format
120 × 170
Data premiery

U schyłku życia (1882) poetka pisała: W Książkach zostają moje Wojny / Czeka mnie jeszcze jedna Bitwa. Zapis tych wojen powstawał jak list – ze świadomością istnienia drugiej osoby, czytelnika, z którym jak z adresatem listu, autorka starała się utrzymać emocjonalną więź. Tę żywą gotowość towarzyszenia „codziennej ziemskiej krzątaninie” wciąż odczuwają wrażliwi odbiorcy jej wierszy, również ci, którzy czytają je w tłumaczeniach.

Ze Wstępu Agnieszki Salskiej

Pannę Dickinson cechowała przenikliwość, mająca źródło głęboko w kulturze; gdy autorka zabrała się za pisanie poezji, pisała nadzwyczaj celnie.

Allen Tate