PL EN

Noce i dnie

Noce i dnie Marii Dąbrowskiej powszechnie uznawane są za najwybitniejsze dzieło rodzimej prozy realistycznej XX wieku. Publikowana w latach 1931–1934 opowieść o losach dwóch rodzin, począwszy od wybuchu powstania styczniowego aż po początek pierwszej wojny światowej, stanowi precyzyjne studium przemian społecznych na ziemiach polskich.

Opisując dzieje Ostrzeńskich i Niechciców, Dąbrowska chętnie sięgała do własnych wspomnień, swoje doświadczenia zestawiała z „wielką” historią. To właśnie dzięki temu udało się jej stworzyć przekonujący obraz bohaterów uwikłanych w sieć pozornie chaotycznych zdarzeń. Na kanwie codziennych przeżyć, zarówno tych wzniosłych, jak i przyziemnych, Dąbrowska ukazała proces formowania się nowej inteligencji, wywodzącej się głównie ze zdeklasowanej po 1863 roku szlachty.

Słynna tetralogia jest dziełem ujawniającym samowiedzę autorki oraz oryginalność jej warsztatu. Dąbrowska, czyniąc tematem powieści codzienne ludzkie życie, opowiedziała się za koncepcją bytu jako wzajemnego przenikania się jednostkowych losów i przemian grup społecznych, tworzących stale nową rzeczywistość, w której życie każdego człowieka staje się istotną częścią dziejów całej zbiorowości.

 

Zapowiedź
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2020
Seria
Biblioteka Narodowa, I 336
ISBN
978-83-66267-32-9
Opracowanie graficzne
Robert Oleś / d2d.pl
Oprawa
twarda
Format
120 × 170

Daleko posunięte podobieństwo sytuacji powieściowych z rzeczywistymi wydarzeniami z życia autorki urzekało czytelników autentyzmem, ale było też powodem grymasów recenzentów. (…) Lektura Nocy i dni jako powieści autobiograficznej jest jednak tylko jednym z możliwych odczytań. Tetralogia jest bowiem równocześnie powieścią psychologiczną, historyczną, społeczną i obyczajową oraz sagą rodzinną.

ze Wstępu Ewy Głębickiej

Noce i dnie stanowią szczyt prozy polskiej, największe arcydzieło napisane w niewiązanej mowie polskiej. Można je porównywać tylko ze szczytowym wzniesieniem się mowy polskiej w poezji, z Panem Tadeuszem.

Julian Przyboś
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska (1889–1965) – pisarka, publicystka, tłumaczka. Jedna z najwybitniejszych prozaiczek polskich XX wieku. W latach 1907–1914 studiowała nauki przyrodnicze w Lozannie i Brukseli. (...)

czytaj więcej

Ewa Głębicka
Ewa Głębicka – profesor Instytutu Badań Literackich, kierownik Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN. Autorka leksykonu Grupy literackie w Polsce (1993, wyd. 2, poszerzone 2000) (...)

czytaj więcej