PL EN

Stare druki w Ossolineum (pakiet promocyjny)

Zestaw dwóch katalogów starych druków z kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.


Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak
Po drugiej wojnie światowej zbiory starych druków lwowskiego Ossolineum zostały rozdzielone między Zakład Narodowy im. Ossolińskich, działający we Wrocławiu, i Lwowską Narodową Naukową Bibliotekę Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Niniejszy katalog jest pierwszym opracowaniem ossolińskiej kolekcji druków XVI wieku w jej historycznym kształcie sprzed 1945 roku. Przygotowany został wspólnie przez obie instytucje. Publikacja zawiera opisy ponad trzech tysięcy książek, w tym niemal pięciuset przechowywanych we Lwowie. Druki te zostały wydane przeważnie poza granicami Rzeczypospolitej w latach 1501–1600, a pochodziły z księgozbiorów historycznych, głównie z terenów Galicji.


Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w opracowaniu Małgorzaty Minkowskiej

Katalog obejmuje opisy blisko dwóch tysięcy publikacji z lat 1475–1800, które znajdują się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: inkunabułów, druków religijnych, literatury podróżniczej i pięknej, ukazujących się na Śląsku, ale także licznych druków ulotnych oraz okolicznościowych, wydawanych przede wszystkim z okazji ślubów i pogrzebów miejscowych osobistości. Najwcześniejszymi zabytkami drukarstwa przechowywanymi w ZNiO są inkunabuły opublikowane nakładem wrocławskiej oficyny Kaspara Elyana około 1475 roku: Donatus moralisatus Jeana Gersona i Tractatus sacerdotalis de sacramentis Mikołaja z Błonia. Część katalogową publikacji uzupełnia wstęp, prezentujący najważniejsze zachowane silesiaca oraz historię drukarstwa na Dolnym Śląsku. Zamieszczono tu również kolorowe ilustracje wybranych cymeliów, indeksy drukarzy, nakładców i księgarzy oraz indeks tematyczny, który ułatwi korzystanie z katalogu.

167,00 zł
100,00 zł
Seria
Osso Wczoraj i Dziś
ISBN
978-83-65588-34-0 / 978-83-66267-12-1
Oprawa
twarda

Najważniejszym ośrodkiem drukarstwa na Śląsku był Wrocław. Pierwsza drukarnia powstała tam w 1475 roku, kiedy Kaspar Elyan wytłoczył na zlecenie miejscowej kurii biskupiej dwa dzieła: Historia de transfi guratione oraz Statuta synodalia episcoporum Wratislaviensium. Zwłaszcza to drugie wydanie jest szczególnie ważne dla dziejów kultury polskiej, ponieważ zawiera pierwsze drukowane teksty po polsku – trzy modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Wierzę w językach polskim i niemieckim. 

Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (fragment)

W Bibliotece im. Stefanyka pozostało około 28 500 woluminów zinwentaryzowanych oraz około 30 000 nieopracowanych druków XV - XVIII w. z historycznej kolekcji Ossolineum. Po przewiezieniu ich z dawnego gmachu przy ul. Łysenki w drugiej połowie at czterdziestych ustawiono je na półkach w porządku alfabetycznym, z drukami rzadkimi XIX i XX w. o polskiej i ukraińskiej prowieniencji.

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum (fragment)