PL EN

Sygnatury Sebalda. Zwierzęta – Widma – Ruiny

W.G. Sebald zaciera kontury kreowanej rzeczywistości. Snuje opowieść o świecie „po człowieku”, noszącym piętno rozpadu i zaludnionym przez widma o nieokreślonej tożsamości; opowieść składającą się na wizję historii jako ciągłego pasma katastrof. Droga do „Sebaldlandu” wiedzie po obrzeżach – można się tam dostać tylko poprzez zakwestionowanie tradycyjnych granic i binarnych podziałów.

Monograficzna książka Katarzyny Kończal jest próbą zmierzenia się ze złożoną twórczością Sebalda. Koncentruje się na trzech wybranych aspektach: sposobach przedstawiania zwierząt, kondycji ludzkiej oraz procesie rujnacji środowiska. Są to interpretacje wpisujące się w najnowsze tendencje badawcze – ujmują dorobek autora Pierścieni Saturna wnikliwie i wielokontekstowo, co pozwala dostrzec w nim nie tylko zachwycającego stylistę, lecz także uważnego krytyka nowoczesności.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Zapis dyskusji poświęconej książce Sygnatury Sebalda. Zwierzęta – Widma – Ruiny, która odbyła się 3 października 2022 r. w Nowym Teatrze w Warszawie.
Uczestnicy rozmowy: Katarzyna Kończal, Małgorzata Łukasiewicz, Tomasz Szerszeń
Prowadzenie: Justyna Sobolewska

Link do nagrania
36,00 zł
29,00 zł
22,00 zł
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2022
Seria
Na Jeden Temat
Projekt okładki
Marian Misiak / Thredotstype
ISBN
978-83-66267-84-8
ISBN e-booka
9788366267855
Opracowanie graficzne
Robert Oleś / d2d.pl
Oprawa
miękka ze skrzydełkami
Liczba stron
208
Format
154 × 230
Data premiery
Sebald, jak żaden inny ze współczesnych twórców, eksponował aberracyjny stosunek człowieka do świata zwierząt i natury, widmową strukturę rzeczywistości oraz wszechobecność zniszczenia. Określam te formacje tematyczne mianem sygnatur, odwołując się do podstawowego znaczenia tego pojęcia (od łac. signare – znaczyć, pieczętować), implikującego zarówno podpis, jak i zbiór znaków używany w tworzeniu map. Trzy tytułowe sygnatury – zwierzęta, widma, ruiny – stanowią zatem znaki rozpoznawcze prozy Sebalda, ale są też zbiorem narzędzi kartograficznych, które pozwalają lepiej odnaleźć się na gęstej mapie jego twórczości.
(fragment)

To książka bardzo potrzebna polskim czytelnikom, których zauroczył Sebald. [...] Jest czymś w rodzaju samodzielnie nakreślonej mapy twórczości Sebalda, na której ostro zaznaczają się tytułowe „sygnatury”, to znaczy momenty stanowiące o oryginalności autora, wskazujące, co nowego wnosi on do literatury i naszego sposobu widzenia świata.

Małgorzata Łukasiewicz

Próba rozplątania Sebaldowskiego kłącza nastręcza wiele trudności – idzie nie tylko o prozę gęstą od znaczeń, ale też wymykającą się pośpiesznym kategoryzacjom. Nie brak w Sebaldystyce odczytań błahych i powierzchownych, ale zdarzają się prace znakomite. Na przykład książka Katarzyny Kończal „Sygnatury Sebalda. Zwierzęta – Widma – Ruiny".

Piotr Paziński