PL EN

Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Niniejszy katalog to jedna z pierwszych publikacji w Polsce odnotowujących druki cyrylickie, a zarazem jedyna, w której zaprezentowano druki tłoczone dwiema czcionkami – cerkiewnosłowiańską i grażdanką.

Opisana kolekcja stanowi część przedwojennego zbioru druków cyrylickich Ossolineum, których większość pozostaje we Lwowie. Zawiera ona wydania bardzo rzadkie, czasami rejestrowane w Polsce tylko w jednym egzemplarzu. Omówione obiekty pochodzą z bibliotek dawnych klasztorów oraz kościołów prawosławnych i unickich, z polskich dziewiętnastowiecznych bibliotek rodowych i fundacyjnych, a także z księgozbiorów prywatnych. Najstarszym z prezentowanych druków jest fragment inkunabułu Triod kwietny wydrukowanego w krakowskiej oficynie Szwajpolta Fiola, pierwszej na świecie drukarni cyrylickiej.

57,00 zł
Opracowanie
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2022
Seria
Osso Wczoraj i Dziś
Projekt okładki
Robert Oleś / d2d.pl
ISBN
978-83-66267-87-9
Opracowanie graficzne
Robert Oleś / d2d.pl
Oprawa
twarda
Liczba stron
248
Format
170 × 240
Data premiery