PL EN

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 33

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowo-bibliotecznym. Pismo ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum i woli jego założyciela, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, który powołując Zakład do istnienia, wyrażał chęć utworzenia własnego periodyku.

 

Na łamach „Czasopisma ZNiO” ukazują się teksty prezentujące zbiory instytucji, popularyzujące jej historię i bieżącą działalność, a także omawiające relacje, jakie łączą Ossolineum z Biblioteką im. Wasyla Stefanyka we Lwowie. W ossolińskim periodyku jest też miejsce na opracowania rękopisów oraz na prace niezwiązane bezpośrednio z Zakładem: analizuje się tu utwory literackie i omawia ważne zjawiska z historii Polski oraz z dziejów rodzimej kultury i sztuki.

 

W 2022 roku przypada setna rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego, jednego z najważniejszych działaczy społecznych w najnowszej historii Polski, którego spuścizna przechowywana jest w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Najnowszy, 33. tom „Czasopisma ZNiO” otwiera blok tekstów pod redkacją dr Marty Pękalskiej, poświęcony omówieniu bogatego i różnorodnego zbioru, który Bartoszewski przekazywał w darze Ossolineum przez wiele lat.

 

Ponadto w tomie między innymi:

Anna Halina Markieta, Korespondencja Stanisława Vincenza z Józefem Czpskim z roku 1951

Liliana Nawrot-Łakomiec, „Język czerni i bieli”. Typografia Leona Urbańskiego w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Bożena Koredczuk, Magdalena Lamperska, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum w latach 1946–1953 w świetle wybranych dokumentów archiwalnych

______

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

30,00 zł
Seria
Poza seriami
Projekt okładki
Tomasz Czujowski
ISSN
1230-221X
Oprawa
twarda
Format
170 × 240
Data premiery