PL EN

Wybór poezji

Dzieje kultury ukraińskiej końca XIX i początku XX wieku bardzo mocno splatają się z postacią Iwana Franki – jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych twórców ukraińskich. Jego dorobek pisarski obejmuje ponad pięć tysięcy pozycji: poetyckich, prozatorskich i dramatycznych, przekładów na różne języki, a także artykułów krytycznoliterackich, prac naukowych oraz setek tekstów publicystycznych na tematy kulturalne, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Mimo to, badacze Franki zgodnie twierdzą, że najważniejsze miejsce w jego twórczości zajmuje poezja.

U podstaw założeń estetycznych autora leżą obszerne znaczeniowo metafory pieśni i pracy. Obydwie te wartości twórca wyniósł z rodzinnego domu, przechowując i pielęgnując w swojej pamięci obraz wcześnie zmarłych rodziców: matki śpiewającej ukraińskie pieśni ludowe oraz ojca – kowala, który ciężką pracą zapewnił synowi edukację. Pozostając pod ich wpływem, Franko stworzył wizerunek poety zaangażowanego, piszącego w imię idei. Nawiązywał tym samym do Szewczenkowskiej tradycji liryki politycznej, głęboko wierząc w zwycięstwo postępu i sprawiedliwości społecznej.

Edycja w serii Biblioteka Narodowa zawiera ponad sto pięćdziesiąt utworów Franki, m.in. liryki miłosne, dydaktyczne i polityczne oraz utwory podejmujące rozważania o powinnościach sztuki, a także wiersze napisane po polsku oraz ukraińskie pieśni ludowe w przekładzie autora.

32,00 zł
Wybór, wstęp i opracowanie
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2008
Seria
Biblioteka Narodowa, II 257
ISBN
978-83-04-04947-5
Oprawa
twarda
Liczba stron
CXCIV + 298
Format
117 × 163
Data premiery
Tytan myśli i pracy.
Mychajło Wozniak
Tematyką utworów poetyckich [Franko] tworzył kronikę przeżyć osobistych i społecznych, człowieka osadzonego w warunkach narodowych i kulturowych Galicji, wciąż poszukującego. Sądził przy tym, że ograniczenie tematów wyłącznie do własnego kraju, narodu, prowadzi do prowincjonalizmu. Dążył więc do rozszerzenia ram i wzbogacenia literatury ukraińskiej o doświadczenia historyczne i zdobycze literackie innych narodów.
Ze Wstępu Floriana Nieuważnego
Iwan Franko
Iwan Franko (1856–1916) – ukraiński poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki, działacz społeczny i polityczny. Urodził się we wsi Nahujowicze w powiecie drohobyckim. W 1875 roku rozpoczął (...)

czytaj więcej