PL EN

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 28

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne. Pismo pod tym tytułem ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum i woli jego założyciela, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, który powołując Zakład do istnienia, wyrażał chęć utworzenia własnego periodyku.

Na łamach „Czasopisma ZNiO” ukazują się teksty prezentujące zbiory instytucji, popularyzujące jej historię i bieżącą działalność, a także omawiające relacje, jakie łączą Ossolineum z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką im. Wasyla Stefanyka. W Ossolińskim periodyku jest także miejsce na opracowania rękopisów oraz na prace niezwiązane bezpośrednio z Zakładem: analizuje się tu utwory literackie i omawia ważne zjawiska z historii Polski oraz z dziejów polskiej kultury i sztuki.

 

W zeszycie 28. między innymi:

200 lat Ossolineum w dokumentach

Agnieszka Franczyk-Cegła, Nieznany prognostyk astrologiczny Jana z Głogowa na 1505 rok

Grzegorz Joachimiak, Proweniencja starodruku Modlitwy powszedniej do Trójcy Świętej ze zbiorów wrocławskiego Ossolineum w kontekście dawnego Kancjonału Ossolińskich

30,00 zł
24,00 zł
Seria
Poza seriami
ISSN
1230-221X
Oprawa
twarda
Format
168 × 244
Data premiery