PL EN
fragment

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975

Powstałe z inicjatywy Stanów Zjednoczonych Radio Wolna Europa było jednym z najważniejszych oręży Zachodu w zimnej wojnie. To dzięki RWE przełamany został monopol informacyjny reżimów komunistycznych za żelazną kurtyną. Cele Radia były polityczne, ale podejmowało ono różne tematy – mówiło o sprawach międzynarodowych, sytuacji w bloku wschodnim i na Zachodzie, o literaturze, muzyce, sztuce, historii.

Polska sekcja RWE rozpoczęła emisję w 1950 roku. Od roku 1952, przez dwadzieścia trzy lata, kierował nią Jan Nowak-Jeziorański. Zespół Rozgłośni musiał mierzyć się m.in. z kampanią zniesławiającą oraz zagłuszaniem programu w PRL, a także z amerykańską polityką wobec Polski: zmienną, często sprawiającą wrażenie bardziej zestawu haseł niż spójnego planu. Mimo to liczba słuchaczy stale rosła.

Pierwszy tom Dokumentów i materiałów do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty fenomenu RWE – okoliczności polityczne, cele i metody, poglądy zespołu oraz ograniczenia. Książka zawiera m.in. nieznane szerzej dokumenty z postulatami strony amerykańskiej, które obrazują determinację Nowaka świadomego skali możliwości i zadań Radia.

45,00 zł
18,00 zł
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2018
Seria
Świadkowie Historii, Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, t. I
Projekt okładki
Agnieszka Pasierska
ISBN
978-83-65588-72-2
ISBN serii
978-83-65588-71-5
Opracowanie graficzne
Robert Oleś / d2d.pl
Oprawa
twarda
Liczba stron
420
Format
150 × 240
Data premiery

Patroni

W lutym 1958 roku Nowak został poinformowany o projekcie wprowadzenia wstępnej, tj. przeprowadzanej przed emisją, kontroli treści audycji przez urzędników amerykańskich znających język polski. Zasadzie tej, zgodnie z którą stworzona miała być nowa jednostka organizacyjna w strukturze RWE (potocznie „Control Unit”), podlegać miały wszystkie sekcje RWE. Tym razem opór był twardy. Nowak oświadczył, że nie będzie mógł się podporządkować zarządzeniu, a jego stanowisko jest „ostateczne”. Uważał, że gdyby doszło do stosowania cenzury prewencyjnej, nie miałby „możliwości jakiejkolwiek obrony bardziej
niezależnej linii politycznej” i nie mógłby „skutecznie przeciwstawiać się różnym naciskom”. Zespół solidaryzował się z jego stanowiskiem, podjęto decyzję w sprawie zbiorowej dymisji sekcji polskiej, co – gdyby do niej doszło – byłoby dla Amerykanów poważnym problemem, politycznym i propagandowym; pracownicy Rozgłośni mającej wolność w nazwie i mówiącej w jej imieniu protestowaliby przeciw jej ograniczaniu.
Rafał Habielski, Paweł Machcewicz
Rafał Habielski
Rafał Habielski (1957) – historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Znawca historii polskiej prasy. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują (...)

czytaj więcej

Paweł Machcewicz
Paweł Machcewicz (1966) – historyk, profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008–2017 dyrektor Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku. Autor (...)

czytaj więcej

Recenzje

Książka daje rzetelną wiedzę o funkcjonowaniu RWE i jej polskiej sekcji, jak również determinantach, które przez lata wpływały na ostateczny kształt radia. Wybór dokumentów archiwalnych pozwala wyrobić sobie własną opinię na temat funkcjonowania RWE i jest dobrym uzupełnieniem dla badaczy podejmujących problem zimnej wojny.

Łukasz Wolak, „Nowe książki”