PL EN
fragment

Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952–1975

Radio Wolna Europa zostało stworzone z myślą o przeciwdziałaniu propagandzie władz komunistycznych za żelazną kurtyną. Mimo politycznych celów, jakie stawiała sobie Radiostacja, dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE, Jan Nowak-Jeziorański, doskonale rozumiał, że program musi łączyć politykę z edukacją, a także być dla słuchaczy w Polsce oknem na świat zachodniej kultury, nie wykluczając masowej. Taką właśnie rolę spełniały audycje o charakterze historycznym i kulturalnym: stanowiły przeciwwagę dla zniekształcanej przez władze komunistyczne interpretacji historii Polski oraz dostarczały informacji o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach z dziedziny literatury, sztuki i muzyki. To właśnie dzięki RWE polska młodzież po raz pierwszy miała okazję posłuchać piosenek zespołu The Beatles.

Czwarty tom Dokumentów do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa stanowi przegląd najważniejszych audycji historycznych i kulturalnych nadawanych na falach Radiostacji. Czytelnik znajdzie tu też obszerny wstęp Rafała Habielskiego, który wyjaśnia doniosłą rolę, jaką spełniały te programy.

45,00 zł
18,00 zł
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2019
Seria
Świadkowie Historii, Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, t. IV
Projekt okładki
Agnieszka Pasierska / Pracownia Papierówka
ISBN
978-83-65588-96-8
ISBN serii
978-83-65588-71-5
Opracowanie graficzne
Robert Oleś / d2d.pl
Oprawa
twarda
Liczba stron
400
Format
150 × 240
Data premiery

Patroni

Próba przedstawienia procentowego udziału audycji historycznych w ogólnym czasie emisji nie jest zadaniem łatwym […]. Wypada zadowolić się wobec tego pewnością, że spełniały one w programie Rozgłośni doniosłą rolę. Dowodzą tego poruszane zagadnienia, ze względu na cenzurę zwykle nieobecne w obiegu krajowym, a także ranga autorów audycji, publicystów, naukowców i świadków historii.
Ze wstępu Rafała Habielskiego
Okoliczności, w których powstało Radio, i stawiane sobie przez nie cele, powodowały, że szkieletem programu były serwisy informacyjne oraz audycje poświęcone kwestiom politycznym – krajowym i międzynarodowym, w tym sytuacji w bloku wschodnim. Zdawano sobie przy tym sprawę, że Rozgłośnia spełni swoje zadanie, gdy jej audycje dotyczyć będą zagadnień zajmujących słuchaczy i stanowiących dla nich pomoc w radzeniu sobie z opresyjnym systemem. Tylko wówczas będzie mogła dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, co stanowiło warunek powodzenia misji. Przyjęto wobec tego, że audycje odnosić się będą do pełnego spektrum zjawisk, zagadnień politycznych, które traktowano jako najważniejsze, ale także kultury, literatury oraz historii.
Ze wstępu Rafała Habielskiego