PL EN

Kazimierz Sosnkowski

Kazimierz Sosnkowski (1885–1969) – polski dowódca wojskowy, polityk, działacz niepodległościowy. Urodził się 19 listopada 1885 roku w Warszawie w rodzinie szlacheckiej. Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice Lwowskiej. W 1906 roku poznał Józefa Piłsudzkiego i szybko stał się jednym z jego najbliższych współpracowników. W 1908 założył we Lwowie tajną organizację: Związek Walki Czynnej. Dwa lata później był jednym z inicjatorów Związku Strzeleckiego, w którym pełnił funkcję szefa sztabu. Był dowódcą I Brygady Legionów Polskich. Podczas II wojny światowej, w latach 1943–1944, objął funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Po wojnie, jako emigrant polityczny zajmował się działalnością społeczną i publicystyką, kontynuując tym samym zmagania niepodległościowe. Zmarł 11 października 1969 r. w Kanadzie. Został pochowany w krypcie św. Jana w Warszawie.