PL EN

Hanna Kuś-Joachimiak

 Hanna Kuś-Joachimiak (1982) – historyk sztuki, pracuje w Gabinecie Grafiki Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdzie zajmuje się grafiką polską XX i XXI wieku. Zbiory grafiki współczesnej prezentowała na wystawach: „Dürery XX. Lubomirskich” (2009) oraz „Sport w grafice. Grafika polska XX wieku ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” (2012), a także na konferencjach naukowych i wykładach popularnonaukowych