PL EN

Janusz Pelc

Janusz Pelc (1930–2005) – historyk literatury polskiej, edytor, organizator życia naukowego; profesor nauk humanistycznych. Specjalizował się w literaturze epok dawnych, w szczególności renesansu i baroku. Pracował w Instytucie Badań Literackich PAN (od 1952 roku) i na Uniwersytecie Warszawskim (od roku 1981). Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego PEN Clubu. Pomysłodawca i redaktor naczelny interdyscyplinarnego czasopisma naukowego „Barok”. Autor wielu książek, m.in. Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta (1966), „Treny” Jana Kochanowskiego (1972), Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej (1980), Barok – epoka przeciwieństw (1993), Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych (2002).